Uitgelicht bericht

Hoe word je ontvankelijk voor de transformerende kracht van Tao? Neem deel aan het gratis online-programma Mysteriën van Tao

Mysteriën van Tao gratis online-programma.088

DOWNLOAD DE FLYER VAN DIT ONLINE-PROGRAMMA

Als je je inschrijft voor gratis online programma’s op deze website ontvang je van 28 januari 2017 t/ m 25 maart 2017 gedurende negen opeenvolgende zaterdagen een e-mail met een tekst uit de Daodejing en een beschouwing daarover die is geschreven door Elly Nooyen, auteur van het boek Hart voor Tao. Alle teksten van het online-programma ‘Mysteriën van Tao’ kun je lezen en beluisteren.

Tao is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, in de planten en de dieren, in de bergen en stenen. In cellen en atomen. Tao is ook in Lees verder

Zie uzelf in uw oorspronkelijke eenvoud, strofe 19 van de Daodejing en een commentaar

Daodejing.019

Doe de Wijsheid vàn u, en weg met het Weten,
dan zal het volk honderdmaal meer gelukkig zijn.

Doe de Filantropie vàn u, en weg met Gerechtigheid,
en het volk zal (vanzelf) terugkeren tot liefde voor de ouders en voor de kinderen.

Doe de Knapheid vàn u, en weg met Gewinzucht,
en er zullen geen dieven en rovers meer wezen

Doet afstand van Lees verder

Wij zijn vanzelven, strofe 17 van de Daodejing en een commentaar

Daodejing.017

In de hoge oudheid wist het volk alleen van de vorsten dat zij bestonden.
De vorsten, die dáárna kwamen, had het volk lief en prees hen.
Die dáárna kwamen, vreesde het.
Die dáárna kwamen, verachtte het.
Hij, die anderen niet vertrouwt, krijgt het vertrouwen van anderen niet.

(De Ouden) waren langzaam  en ernstig in hun woorden.
Als zij de verdiensten hadden gemaakt Lees verder

Terugkeren tot het Leven, strofe 16 van de Daodejing en een commentaar

Daodejing.016

Als men tot het opperste Ledig is gekomen, handhaaft men een onvergankelijke rust.
Alle dingen worden tezamen geboren; ik zie ze (daarna) weder terugkeren.
Alle dingen bloeien overvloediglijk; (daarna) keert elk terug tot zijn Oorsprong.

Tot de Oorsprong terugkeren heet Lees verder

Gilles Quispel, onderzoeker en vertaler – lezing van Roelof van den Broek

God is geestig_Symposion 38_def_front 500

Mijn eerste kennismaking met Gilles Quispel was in juni 1952. Ik deed eindexamen gymnasium, hij was gecommitteerde voor de klassieke talen. Hij was toen 36 jaar oud en nog maar kort hoogleraar in de geschiedenis van de oude kerk tot 800 in Utrecht. In september van datzelfde jaar ontmoette ik hem opnieuw, toen ik theologie ging studeren in Utrecht.

De theologische faculteit had toen zes zogeheten staatshoogleraren, van wie de twee jongste wetenschappelijk gezien met kop en schouders boven de andere uitstaken. Dat waren Gilles Quispel en Lees verder

Het Tao van de Oudheid doorgronden, strofe 14 van de Daodejing en een commentaar

Daodejing.014

Gij kijkt er naar, en gij ziet Het niet; men noemt Het kleurloos (I).
Gij luistert er naar, en gij hoort Het niet; men noemt Het aphoon (Hi).
Gij tast er naar, en gij raakt Het niet; men noemt Het onstoffelijk (Wei).
Deze drie dingen zijn niet met eigen woorden uit te leggen.
Daarom Lees verder

De legende van Sir Percivale van Tennyson

Ferdinand Leeke . Parsifal en de queeste naar de heilige graal

Toen Galahad op ‘de gevaarlijke zetel’ plaatsnam, was het of de bliksem insloeg … en een lichtstraal , zeven maal stralender dan het daglicht, verlichtte de ridderzaal. Met deze lichtstraal kwam de heilige Graal, geheel omgeven door een lichtende wolk, en niemand kon zien wie hem droeg. Daarop zwoeren de ridders een eed, de graal te gaan zoeken en deze queeste gedurende en vol jaar niet te verzaken.

Toen koning Arthur enige tijd later op Carleon terugkwam van een strafexpeditie, werd hij zeer boos bij het Lees verder

Het lichaam is als een grote ramp, strofe 13 van de Daodejing en een commentaar

Daodejing.013

Hoge gratie en degradatie zijn dingen van vreze.  Het lichaam is als een grote ramp.

Hoe is het, dat men (dit) zegt
(van) hoge gratie en degradatie?
Hoge gratie is iets inferieurs.
Verkrijgt men haar, dan is men als in vreze.
Verliest men haar, dan Lees verder