Dagelijks archief: 4 februari 2020

De historische Jezus als spirituele wereldleraar – tekst van Manly P. Hall

In de Maand van de Bijbel is het zinvol aandacht te schenken aan de persoon Jezus, omdat hij centraal staat in het Nieuwe Testament -dat ongeveer een kwart van de Bijbel uitmaakt – en omdat het christendom de grootste en snelstgroeiende religie is in de wereld. Het is zeer de vraag of de vele schriftelijke mededelingen die worden gedaan over het leven van Jezus historisch waar zijn. Vanuit gnostiek perspectief maakt dat niets uit omdat de meeste verhalen in symbolisch opzicht volkomen juist zijn. Gnostiek bijbellezen houdt onder andere in de verhalen over het leven van Jezus en andere bijbelverhalen primair worden gezien als symbolische verhalen over processen van spirituele bewustwording en vernieuwing die zich in de mens kunnen  voltrekken. Een mens die de innerlijke weg gaat, kan zichzelf Lees verder