Dagelijks archief: 6 juni 2020

Video: meditatie en spirituele verlichting

Meditatie is zo wijd verspreid is heeft zoveel verschillende vormen en inhouden dat we het passend vonden om daar vandaag over te praten vanuit het perspectief van over te praten vanuit de gnostieke geestesschool. Want de gnostieke leringen stellen dat van alle levende schepselen alleen wij, als menselijke wezens, tweevoudig zijn, namelijk sterfelijk naar de persoonlijkheid, maar onsterfelijk naar het werkelijke geestelijke wezen, dat sluimert in ieder menselijk wezen. Dit geestelijke wezen, die andere in ons, is opgesloten in onze harten en wacht op bevrijding. Het spreekt tot ons, het spoort ons aan te zoeken naar waarheid. En het is de taak van de sterfelijke mens om zijn innerlijke stem te leren herkennen en deze Lees verder