Dagelijks archief: 7 juni 2020

Heilige krachtplaatsen – tempels, tempelcomplexen en landschappen op schilderijen van Diana Vandenberg

De mythen en symbolen van de wereld maken ons duidelijk dat er in de aarde nog steeds een rijk van paradijselijke vibratie bestaat. Mythische, religieuze en visionaire literatuur noemt dat het Boeddha-rijk, het land van de onsterfelijken of Sophia. De dichter A.E kende het als de geest-aarde, en Henry Corbin als de hemelse aarde. Het gewaarzijn van een spiritueel centrum dat in de aarde bestaat (ook wel het wereldhart genoemd) is deel van de eeuwige wijsheid, die tijdens perioden van harmonie tussen mensen, goden en schepselen, aan de oppervlakte komt. Maar als disharmonie de overhand krijgt, gaat Lees verder

Citaten over engelen

Een discipel hecht veel belang aan de geestesgesteldheid waarmee hij inslaapt want de nacht bepaalt de volgende dag. Dus vooraleer hij gaat slapen, verbindt hij zich met de onzichtbare wereld … Uiteindelijk geeft hij zich over aan de engel van de dood – deze naam geeft de kabbala aan de engel van de slaap – want elke avond sterven wij en iedere ochtend verrijzen wij…
Omraam Mikhaël Aivanhov

Muziek is het voedsel voor de ziel, het is de taal van de geest en de engelen… daarom, zing! Als we proberen mystieke liederen te zingen, ons bewust zijn van hun vermogen, en we hebben het verlangen ons te harmoniseren met de kosmische orde, dan trekken we de engelen aan.
Omraam Mikhaël Aivanhov

Ieder mens die op aarde is geboren, heeft een engelbewaarder die hem voortdurend terzijde staat en hem begeleidt door de mysteries van het leven.
Meander van Athene

Toen kreeg Jakob een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Lees verder