Leven in deze tijd vanuit het vaste punt in jezelf – Pim Blomaard en Hannie te Grotenhuis

LEES OVER ‘HET NIEUWE GOUD – WEGEN NAAR DE WERKELIJKHEID’ OP 3 SEPTEMBER 2022

In de bovenstaande video spreken Pim Blomaard en Hannie te Grotenhuis over leven in deze tijd vanuit het vaste punt in jezelf. Zij zijn de dagvoorzitters op het evenement Het nieuwe goud – wegen naar de werkelijkheid dat op zaterdag 3 september 2022 wordt gehouden in Driebergen. De toegangskaarten zijn uitverkocht. Meld u aan voor de wachtlijst. Bij afzeggingen kunnen wij u misschien toch een toegangskaart aanbieden.  

Pim Blomaard

Het helpt om steeds meer bij jezelf te zijn, trouw aan jezelf te zijn. Dat levert authenticiteit op. Als je daarmee tegelijk ontwikkelt acceptatie dat de dingen zijn zoals ze zijn, dat jij bent zoals je bent en dat de dingen zich op een bepaalde manier ontwikkelen, dan ontwikkel je daarin een  soort gelijkmoedigheid – daar ben ik echt mee bezig – en dat draagt ook bij aan je vitaliteit.

Ik ben opgegroeid met het idee dat prestatie en maatschappelijke positie heel belangrijk zijn.  Dat relativeren en daarboven uit te gaan in je eigen authenticiteit, maakt dat je levensgevoel sterker wordt. Ik merk dat het besef van verbondenheid met mensen en met de geschiedenis groter wordt.

Je kan losser worden van het fundament van de materie en je merkt ook hoe sterk dat trekt aan mensen en ook aan mij. Je hebt er eigenlijk geen besef van hoe dat werkt en hoe dat speelt in jezelf maar ook in de hele maatschappij. Dat is een mooi beeld overigens: je hebt het idee dat de aarde het fundament is waarop je staat, terwijl de aarde gewoon door het heelal zweeft. Dus: hoezo fundament? Ik sta op een steen, maar die steen zweeft door het heelal. Het besef dat wat je als fundament denkt te hebben, beweegt gewoon mee in een veel groter geheel. Je vergist je als denkt: ‘Ik sta op een steen dus het allemaal goed’. Dus het vaste punt moet je ergens anders vinden. Dat gevoel wordt steeds sterker. Mensen van onze generatie moeten dat allemaal wel veroveren. Generaties hebben ook een eigen ontwikkeling.

 Hannie te Grotenhuis

Ik voel mij heel sterk gedragen door het leven. Er is een kracht werkzaam dwars door alles heen – je kan het liefde noemen of je kan het gewoon leven noemen. Maar als ik het bijvoorbeeld heel druk heb, dan is het heel moeilijk om daarmee verbonden te blijven, om mijzelf in dat vertrouwen daaraan over te geven. Ik denk dat dat in deze tijd onze grote uitdaging is. Om daar ergens niet helemaal in mee te gaan, om je niet helemaal te laten inpakken, door wat die tijd allemaal van je vraagt, allemaal op je af schiet. Om verbonden te blijven met de kracht die het leven is, die het leven met zich meebrengt. En je daardoor ook te laten leiden, want die geeft aan wat er moet gebeuren in jou, om je heen, wat je daarin kan doen, wat je daarin kan betekenen.

Dat is ook een beetje wat jij beschreef Cedric. Als je zegt: ‘ik voel mij bijna verlicht’, dan voel je jezelf zo onderdeel van het leven. Dat is heerlijk! En dat is helemaal niet moeilijk. We zitten er zo dicht bij. Soms ook helemaal niet, en dan denk je: ‘hoe kom ik er in vredesnaam weer?’

Pim Blomaard

Ik merk dat veel mensen in mijn omgeving zeggen dat covid als nadeel heeft dat sommige mensen ervaren dat de weg terug naar dat gevoel langer is. Dus je hebt meer tijd en inspanning nodig om terug te komen bij dat gevoel van verbondenheid met het leven, de levenskracht waar je in zit, je innerlijke kracht. Dat is misschien een beetje speculatief, maar met die gedachte kijk ik wel en luister ik ook naar mensen.

Hannie te Grotenhuis

Dan is het ook zo gek: we hebben corona gedaan, en dan is er ineens oorlog. Elk fundament dat we dachten te hebben, wordt ons op dit moment ontnomen. Alles dondert in elkaar en we hebben geen idee waar het heen gaat. Waar is dan dat vaste punt? Dat is denk ik wat we moeten vinden. En van daaruit zien hoe het verder moet en wat jij daarin kan doen. Volgens mij is dat ongelofelijk essentieel.

Pim Blomaard

En daarin heb je anderen nodig die je spiegelen en ook helpen.

Hannie te Grotenhuis

En wijsheidstradities kunnen je daarin ook helpen, want dat is ook een veld van weten en ook een krachtveld.

LEES OVER ‘HET NIEUWE GOUD – WEGEN NAAR DE WERKELIJKHEID’ OP 3 SEPTEMBER 2022

MAAK KENNIS MET DRIE WIJSHEIDSTRADITIES