Rudolf Steiner: Vaccins die het verlangen naar spirituele ontwikkeling in de kiem smoren

Vaccins blijken niet zo onschuldig te zijn als algemeen wordt aangenomen. Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) voorzag al in 1917 dat er vaccins ontwikkeld zouden gaan worden met als doel de ziel van de mens te doden zodat deze geen enkel verlangen meer heeft naar spirituele ontwikkeling. De onderstaande tekst komt uit een voordracht die Steiner gehouden heeft op 27 oktober 1917 en gepubliceerd is in de Gesammt Ausgabe 177, maar niet is opgenomen in het in het Nederlands vertaalde boek met de teksten van de lezingencyclus De val van de geesten van de duisternis. 

Ik heb u erop gewezen dat weliswaar de mensenlichamen zich zodanig zullen ontwikkelen dat daarin een zekere spiritualiteit kan plaatsvinden, maar dat de materialistische zin die alsmaar meer zal uitbreiden door de aanwijzingen van de geesten van de duisternis, daar tegenin zal werken en met materiële middelen daar tegen strijden zal. Ik heb u verteld dat de geesten van de duisternis hun gastheren, de mensen in wie ze wonen zullen, ertoe zullen inspireren zelfs een vaccinatiemiddel te vinden om bij de zielen al in de prilste jeugd langs de omweg van de lichamelijkheid de neiging tot spiritualiteit uit te drijven.

Zoals men de lichamen tegenwoordig inent tegen het een en ander, zo zal men in de toekomst de kinderen met een stof inenten die beslist geproduceerd kan worden, zodat door deze inenting de mensen immuun zullen worden, om de ‘dwaasheden’ van het spirituele leven niet vanuit zichzelf te ontwikkelen, dwaasheden natuurlijk in materialistische zin gesproken’.

Bron: weblog Ridzerd van Dijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *