Van Anunnaki tot illuminati – Jaap Rameijer beschrijft een alternatieve geschiedenis van de aarde

BESTEL VAN ANNUNAKI TOT ILLUMINATI

Er bestaat een alternatieve geschiedenis van het leven op deze planeet. Jaap Rameijer, bekend vanwege zijn onthullingen rond Rennes-le-Château en Glastonbury, schetst de lezer de geheimen van de annunaki en de illuminati. Rameijer laat zien hoe onze vroege geschiedenis een verleden van slavernij kende, waarbij er goud voor de goden moest worden gedolven. Het was een tijdperk van hoogwaardige technologieën, van oude goden en nieuwe goden, van hele oude beschavingen en hun imposante bouwwerken, van de kleitabletten, de Bijbel en andere religieuze geschriften en van de vele rampen die de aarde troffen.

De mensheid leeft en leefde onder geheime genootschappen met hun verborgen agenda’s. Lucifer en de satanisten deden hun opgang, evenals ufo’s, orbs, graancirkels en de spirit world. Moedige schrijvers bonden de kat de bel aan en proberen de mensheid te waarschuwen, terwijl buitenaardse beschavingen ons zorgvuldig observeren.

Dit is een onthullend boek, waarbij de auteur een voorlopige synthese formuleert uit de vele onzekerheden. Een speculatief boek dus, maar in die zin een slijpsteen voor de geest en z’n tijd ver vooruit. Bedoeld om ons wakker te schudden en ons bewust te maken van de gevaren die de aarde bedreigen. Maar Rameijer schreef ook een boek vol hoop, met prachtige verhalen en goede adviezen. Een boek van licht en liefde. Waarin we tot slot wat meer zicht krijgen op het grote kosmische plan, op het kosmische experiment waar wij nu deel van uitmaken en op de rol die wij daarin moeten spelen. Alles onder supervisie van de Galactische Raad.

BESTEL VAN ANNUNAKI TOT ILLUMINATI

6. HOMO SAPIENS

6.1 Geschapen naar hun evenbeeld

In Zuidelijk Afrika is de eerste homo sapiens ‘geboren’. Ontstaan uit een lange reeks experimenten en genetische manipulaties, uitgevoerd door Enki, zijn zoon Ningishzidda, eveneens een befaamd wetenschapper en met behulp van Enki’s zuster Ninmah die ook wel Ninhursag werd genoemd. Enki hield ervan om te experimenteren. Hij was gefascineerd door de vele, bijzondere levensvormen op aarde. Mensen, dieren en planten en bezat een uitgebreide verzameling van aardse levensvormen; genetisch materiaal.

Genetische manipulatie is een technologie die wij inmiddels goed kennen, maar honderd jaar geleden had nog niemand er van gehoord. Zoals dat met zo veel dingen het geval is. UFO’s, buitenaardse beschavingen, computers, kernenergie, stamcel technologie, Quarks, kwantum mechanica, Atlantis, Lemuria, nanotechnologie, ruimtereizen en nog veel meer. Dat is allemaal van de laatste tijd, de laatste decennia.

En even voor de goede orde, de goden waren niet in staat om nieuw leven te scheppen en mochten dat ook niet volgens de wetten van de Kosmische, of Galactische Federatie, maar ze konden wel, via genetische manipulatie, via het aanbrengen van veranderingen in ons DNA-profiel en via manipulatie van de chromosomen, de bestaande mensapen zodanig ‘aanpassen’ dat ze in veel opzichten op henzelf leken. Het staat zelfs met zoveel woorden in de Bijbel, Genesis 1:27 ‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’. En wij mensen, wij hebben inderdaad een bijzondere genen structuur. Zo schijnen wij twee chromosomen minder te hebben dan onze naaste ‘verwanten’, de mensapen. Maar dat komt omdat er een aantal chromosomen met elkaar vergroeid zijn. In dit licht bezien is ook het fenomeen van de ‘onbevlekte ontvangenis’ misschien ook wat beter te verklaren.

6.2 Geschapen om een reden

Wij mensen zijn niet zomaar geschapen, wij zijn geschapen om een reden, een hele speciale reden. Dat kwam omdat de werkers van Niburu, de ‘goden’ van Niburu, na bijna 200.000 jaar in de mijnen van Zimbabwe gewerkt te hebben, dit werk te zwaar vonden. En er was ook geen vrouwelijk gezelschap. Bovendien was het in die tijd, zo rond 200.000 BC, ook weer wat warmer geworden op aarde en daar konden ze kennelijk niet zo goed tegen. Op Nibiru was het iets koeler. De werkers waren in opstand gekomen en weigerden verder te werken. Ze wilden terug naar Nibiru. Maar Anu weigerde pertinent. Er was meer goud nodig om de atmosfeer van de planeet te herstellen en dat was dringend nodig, want anders was er helemaal geen Nibiru meer, althans geen bewoonbare planeet.

Toen kwam Enki met het voorstel om de aardbewoners, de aapmensen die in de bomen leefden en die op het land voedsel verzamelden, genetisch zodanig te manipuleren dat zij in de mijnen konden werken. Dit leverde aanvankelijk een groot probleem op. Volgens de code van de Niburianen, en dat geldt geloof ik voor alle buitenaardse beschavingen, was het verboden om actief te interveniëren op een andere planeet, in dit geval de planeet Aarde. Maar de nood was hoog. En bovendien werd er geen nieuw leven geschapen, maar er werd reeds bestaand leven ‘aangepast.’ ‘De werkers zijn er al’ zei Enki ‘ze moeten alleen nog wat aangepast worden.’ En dat was mogelijk omdat de genenstructuur van de aapmens, zijnde twee in elkaar gestrengelde slangen, overeenkwam met die van Nibiru. Wat weer zou kunnen duiden op een gezamenlijke oorsprong in het verre verleden. Uiteindelijk ging de Raad van Nibiru akkoord.

Er ging bij deze experimenten heel wat mis. Er ontstonden allerlei mengelingen van mensen en dieren. Mensen met koppen van beesten. Er werden centaurs en reuzen, titanen en giganten geschapen, die in de Bijbel ook wel als ‘Nehem’ werden aangeduid. Er waren leeuwen met mensenkoppen en andere varianten. Afbeeldingen daarvan zijn nog te zien op vele reliëfs in het huidige Irak, voor zover deze niet vernietigd zijn. Ofwel door de Taliban en ISIS, ofwel op bevel van de Illuminati die liever niet wilden dat wij ons al te zeer gingen verdiepen in de oudste geschiedenis van de mensheid. Maar er zijn nog genoeg restanten over. In Irak, in Syrië, in Egypte, in India en ook in Midden- en Zuid-Amerika. De grootste reuzen konden wel 30 meter hoog worden. Er zijn diverse skeletten van dit soort reuzen op aarde gevonden. En misschien gaven de reusachtige zetels van Abu Simbel in Egypte ook wel de ware grootte van sommige reuzen aan.

Wij hebben echter niet alle genen van Enki en Ninmah gekregen. Daar waren de Anunnaki heel terughoudend in. Bij de eerste gen manipulatie kregen wij alleen de genen die nodig waren om in de mijnen te kunnen werken. Genen met net voldoende kennis en net voldoende intelligen- tie om eenvoudige instructies op te kunnen volgen. Dat was de homo sapiens. Het was nog niet helemaal goed, maar het leek er op. Maar het ‘productieproces’, het proces om deze werkers te creëren, duurde wel wat lang. Want al die hybride mensen moesten toen nog uit de baarmoeder van Nibiru vrouwen komen. En dat waren er niet zo veel. Hoe de experimenten precies zijn verlopen, zal ik u besparen. Maar uiteindelijk plantte Enki het embryo bestaande uit een combinatie van zijn eigen sperma, waarmee hij het eitje van een aapmens vrouw bevrucht had, in de baarmoeder van zijn zuster Ninmah. Daaruit werd de eerste, echte mens geboren, de A. Dama (uit de aarde gemaakt).

De homo sapiens. Dat was een redelijk intelligent persoon en hij zag er goed uit. Maar toen het nog steeds te lang duurde voordat er voldoende werkers waren, ze moesten namelijk allemaal uit de baarmoeders van het kleine aantal Anunnaki vrouwen komen, kregen we ook de genen om ons zelf te kunnen voortplanten. En zo werden uiteindelijk de eerste, aardse, mannelijke en vrouwelijke evenbeelden van de Anunnaki geschapen. Mensen die zich met hun nieuwe genen zelfstandig konden voortplanten. Waarmee de ‘homo sapiens sapiens’ werd ‘geboren’. Onze Adam en Eva. De eerste mens. En dat gebeurde gelijktijdig. In de Bijbel is dit heuglijke feit weergegeven als het verhaal over het eten van de appel van de boom met de verboden vruchten, de boom van de kennis van goed en kwaad, uit het aardse paradijs. En de slang was niet de verleider van Eva, maar Enki. Zijn symbool is ook een slang.

6.3 Goud

Goud heeft een belangrijke plaats in ons leven. Om meerdere redenen. Allereerst omdat wij van de Anunnaki de opdracht hadden gekregen om goud te delven. Goud benodigd voor het herstel van de dampkring van Nibiru. Die ‘drang’, de missie om goud te ‘offeren’ aan onze goden, is diep in onze genen gaan zitten. En dat is ook niet verwonderlijk wanneer men bedenkt dat we bijna 200.000 jaar lang goud voor hen gedolven hebben in Zimbabwe, Zuid-Afrika en later ook in Zuid-Amerika. Dat maakt goud zo bijzonder en zo waardevol.

Michael Tellinger heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de goudmijnen in zuidelijk Afrika en heeft er een boek over geschreven, getiteld: ‘African Temples of the Anunnaki’, met als ondertitel ‘The Lost Technologies of the Gold Mines of Enki’. In dat boek staan honderden foto’s van soms hele oude goudmijnen. In sommige van de mijn ingangen zijn zelfs Orbs te zien. Aan die mijnen heeft koning Salomo waarschijnlijk zijn fabelachtige rijkdom te danken.

Verder staan er in zijn boek talloze foto’s van bijzondere, concentrische steencirkels, met concentrische cirkels rondom deze concentrische cirkels. Zonder ingangen. En voorts grote monolithen en steencirkels en zelfs uitgestrekte stenen oppervlakten bedekt met petroglyphen. Het zijn nog vrij onbekende overblijfselen van hele oude beschavingen. Mogelijk zijn het restanten van oude energie opwekkers en anti-zwaartekracht objecten. De vele concentrische steencirkels zouden heel goed als ontvangers van energie hebben kunnen dienen, energie die nodig was om diepe tunnels te kunnen graven. De ontwerpen lijken wel wat op wat Nikola Tesla later heeft ontdekt.

Primitieve volkeren die niet met de Anunnaki in aanraking zijn geweest, hechten lang niet zo veel waarde aan goud als de volken die wel contact met hen hadden.Verder is goud nodig voor de aarde. Het voedt de aarde. Het harmoniseert de energieën van de aarde. Daarom moeten we ook niet al het goud uit de aarde halen. Concentraties van goud werken als een soort katalysator op de activiteiten van mensen. Dat is één van de redenen, naast financiële stabiliteit, waarom elk land een redelijke, eigen goudvoorraad moet hebben. Landen zonder goud kennen weinig eigen sturing. Daarom is het ook zo triest dat de Europeanen die een groot deel van hun goudvoorraad ten tijde van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, voor de veiligheid aan Amerika in bewaring hadden gegeven, dat zijn kwijt geraakt. Dat goud ligt nu in de kelder van de Federal Reserve Bank. En de eigendomsbewijzen zijn bij de aanval van 9/11 verloren gegaan toen het gebouw waar de documenten bewaard werden, building 7, ook wel het Salomon gebouw genoemd, instortte. Een gebouw dat overigens niet door enig vliegtuig getroffen was. How convenient! Weer een streek van de illuminati.

Goud vergroot de macht van de bezitters, niet alleen de financiële macht, maar ook de ‘spirituele’ macht. Reden waarom de USA onlangs een deal met ISIS gesloten hebben waarbij het door ISIS geroofde goud weer in Amerikaans bezit is gekomen. Reden ook waarom de Japanners in de Tweede Wereldoorlog op grote schaal goud uit de door hen bezette gebieden in Zuidoost-Azië geroofd hebben en, naar men zegt, ergens op een geheime locatie op de Filippijnen hebben verborgen. Reden ook waarom China nu, in ruil voor hun vele, grootscheepse infrastructurele werken in Afrika en Azië, betalingen in goud vraagt.

Maar er zijn ook andere verhalen over het belang van goud. Zowel voor de Anunnaki, als voor onszelf. Dat heeft te maken met onze leef- tijd en onze gezondheid. Goud schijnt heel belangrijk te zijn voor onze hersenen. Vooral voor oudere mensen. Voor de neurotransmitters en synapsen in onze hersenen. De goud moleculen in deze minuscule organen moeten zorgen voor een goede werking, voor een goede communicatie. Op latere leeftijd neemt het aantal goudmoleculen af en gaan de hersenfuncties achteruit. Nanodeeltjes goud worden ook gebruikt bij therapieën voor het afremmen van de ziekte van Alzheimer.

Gelukkig zijn er tegenwoordig nano deeltjes goud, zilver en platina te koop, onder de naam: colloïdaal goud, zilver en platina, opgelost in water en bewaard in speciale flessen. Ze zijn afkomstig van de Health Factory en verkrijgbaar in de meeste bio-winkels. Eén nanometer is een miljoenste deel van een millimeter. De nanodeeltjes goud bestaan uit enkele, tot vele duizenden moleculen.

En tenslotte zou één-atomair goud, goud dat tot een wit poeder gemalen werd, ook anti-zwaartekracht eigenschappen hebben. Datzelfde witte goud, ook Ormus geheten, werd door de tempeliers, die goede alchemisten waren, op het chateau Templiers, tussen Rennes-le-Chateau en de Pech Bugarach, vervaardigd. Het was een belangrijk ingredient voor hun levenselixer. En dit witte goudpoeder werd ook wel met de Steen der Wijzen’ vergeleken.

6.4 Het leven op Nibiru

Bovenstaand scheppingsverhaal roept natuurlijk meteen de vraag op waar het leven op Nibiru dan vandaan komt. De planeet die ooit rond een eigen zon, genaamd Zaos, gedraaid zou hebben. Maar die, toen de zon uitstierf, het heelal in geslingerd werd om uiteindelijk in ons zon- nestelsel terecht te komen. Waar de zon Zaos zich bevond weten we niet. En wanneer de planeet Nibiru zich losgemaakt heeft van zijn zon, weten we ook niet. Daar staat niets over beschreven in de tot nu toe gevonden kleitabletten. Hoe de planeet in ons zonnestelsel terecht gekomen is, weten we evenmin, maar dat moet, denk ik, al heel lang geleden gebeurd zijn.

Hoe het leven op de planeet Nibiru ontstaan is weten we niet. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat dit gebeurd is toen de planeet zich in ons zonnestelsel bevond. Maar het kan ook al eerder zijn gebeurd, toen Nibiru nog om zijn eigen zon draaide. Want de planeet zelf is 4,5 miljaard jaar geleden niet in botsing gekomen met Tiamat, dat waren de manen van Nibiru. Maar het ligt meer in de verwachting dat het leven op Nibiru op min of meer gelijke wijze ontstaan is als het leven op aarde. En dat het leven op aarde afkomstig is van Nibiru. Wij hebben per slot van rekening een vergelijkbare genen structuur. En ik denk ook dat de aapmensen, de Neanderthalers en de andere primitieve volkeren hier op aarde, een zekere gelijkenis vertoonden met de Anunnaki.

Hoogst waarschijnlijk is op alle planeten in het zonnestelsel, zoals de aarde, maar ook op Mars en op Nibiru, en mogelijk ook op Venus, het leven uit eenzelfde bron ontstaan. En heeft de evolutie, als je al van een evolutie kunt spreken, zich op Nibiru wat sneller vertrokken dan op aarde. En beschikte men daar langer geleden over meer geavanceerde technologieën. Het was immers bekend dat de planeet Nibiru zich rond 500.000 BC in grote moeilijkheden bevond, met een zwaar beschadigde dampkring, waarschijnlijk als gevolg van nucleaire explosies. Zij waren ons kennelijk ver vooruit, al hoop ik niet dat wij in dezen hun voorbeeld zullen volgen.

Merkwaardig is ook dat de Anunnaki kennelijk geen lering uit hun geweldadige verleden hebben getrokken. Dit soort rampzalige oorlogen zou toch ‘koste wat kost’ vermeden moeten worden. Het kan een hele planeet te gronde richten. Gelukkig heeft koning Anu toendertijd een einde gemaakt aan de gevechten en aan het gebruik van nucleaire wapens en is hij begonnen met de reparatie van de dampkring. Maar helaas, de Anunnaki zijn, zoals u verderop kunt lezen, gewoon doorgegaan met het voeren van oorlog. Op onze aarde. En hebben hier ook met atoombommen gegooid. Zullen zij, en zullen wij, het dan nooit leren?

6.5 De Bijbel

Over de schepping van de eerste mens is recent een boek van de Italiaanse schrijver Mauro Biglino verschenen met als titel: ‘Zo heb je de Bijbel nog nooit gelezen’, en als ondertitel: ‘Komen onze goden van de sterren?’ Het boek sloeg in als een bom in Italië. Op de achterzijde van het boek staat: ‘Mauro Biglino heeft de Bijbel opnieuw vertaald, woord voor woord, letterlijk vanuit de oudste Hebreeuwse geschriften. Met de kennis van de alternatieve theorieën over het ontstaan van de aarde en mensheid, legde hij een relatie tussen deze theorie en wat er in de Bijbel staat over het ontstaan van aarde en mens. Zo ontstond dit boek. Het eerste deel is een samenvatting van de alternatieve theorie en het tweede deel volgt een aantal passages uit het Oude Testament waarbij het de letterlijke vertaling en betekenis aanbiedt: de mens is gecreëerd door het toepassen van genetische technologieën door buitenaardsen!’

Dit is maar een voorbeeld. Er zijn meerdere boeken geschreven over de schepping van de mens door buitenaardsen, over de verhalen in de Soemerische kleitabletten en over de passages in de Bijbel, met name in het Oude Testament. Zie bijvoorbeeld het boek ‘The Origin of God’ van Laurence Gardner waarin hij tracht om de oorspronkelijke identiteit van God te ontrafelen, evenals de oorsprong van verschillende verhalen in de Bijbel.

En de boeken van Alan F. Alford getiteld: ‘When the Gods came down en Gods of the New Millennium’. Met op de achterkant van het eerste boek de volgende passage: ‘Who or what were the ‘gods’ of ancient mythology, who fought battles in the skies and came down from Heaven to Earth? Why did our ancestors believe that mankind had been created in the images of these gods? Who or what was the biblical ‘GOD’, who created mankind in his own image? And what is the significance of the crucifixion of Jesus Christ, the Son of God?’ Verhalen genoeg dus.
Wat mij vooral fascineert is dat onze verre voorouders kennelijk wisten, of althans geloofden dat wij door goden van buiten de aarde geschapen zijn, terwijl wij nu, in deze tijd, daar niets meer van willen weten. Maar dat zal de invloed van de kerk wel geweest zijn.

6.6 De eerste mens

De eerste mens had een donkere, bijna zwarte huidskleur met een bloedrode gloed. Enlil was witheet toen hij hoorde dat Enki de mensen de genen had gegeven die voorzagen in de mogelijkheid om zichzelf voort te planten. Dat was ook de reden dat Enki later vereenzelvigd werd met de slang, met de duivel, en met Satan. Maar zijn vader Anu en de raad van Nibiru hadden het wel goedgekeurd. Die hadden er baat bij dat er zo veel mogelijk werkers waren en dat er zo veel mogelijk goud werd gedolven.

Mogelijk is Enki na de terechtwijzing van Enlil enige tijd over de aarde gaan zwerven. En heeft hij overal op de wereld aparte beschavingen gesticht. Zoals in Australië, in de Stille Zuidzee (Lemuria), en in Noord- en Zuid-Amerika, waar men hem kent als Kukulcan, later ook bekend als Quetzalcoatl. Een witte god met een baard. Een god die de mensen veel kennis, vaardigheden en wijsheid heeft bijgebracht. Typisch Enki!

En wie weet, misschien hebben we wel meer van zijn genen mee gekregen, maar zijn die nog niet allemaal geactiveerd. We weten nu wel dat onze genen structuur een aardig rommeltje is. Een puinhoop die nodig geclassificeerd, opgeschoond en gestructureerd moet worden. En misschien zitten er inderdaad nog ‘bruikbare’ genen bij, genen van de Anunnaki, die alleen nog maar geactiveerd hoeven te worden!

Er werd tijdens het creatieproces streng op toegezien dat we het ‘lang leven gen’ het ‘longevity gen’, niet kregen, en dat we ook niet de beschikking kregen over de plant die ons een lang leven zou kunnen schenken. Want wij mensen moesten natuurlijk wel van tijdelijke aard zijn. We mochten geen lang leven hebben. Daarom bleven we ook vatbaar voor ziektes en konden we slechts een beperkt gebruik van onze hersenen maken. En hadden we ook maar een beperkt geheugen.

Wat is het toch bijzonder dat we daar nu meer zicht op hebben. En dat we onze genen kunnen identificeren en classificeren. En dat we straks de genen die ons vatbaar maken voor erfelijke ziekten kunnen verwijderen of neutraliseren. En wie weet, misschien dat we het gen met verhoogde intelligentie nog terug kunnen vinden. Of, en ik weet niet of dat wel zo verstandig zou zijn, misschien dat we in de verwarde hoop chromosomen, ook nog het ‘lang leven gen’ zouden kunnen vinden. Zodat we duizenden jaren lang kunnen leven.

Michael Tellinger stelt in zijn boek ‘Slave Species of the Gods’ met als ondertitel: ‘The Secret History of the Anunnaki and Their Mission on Earth’, dat maar 3% van ons DNA actief is. Misschien dat het ‘longevity’ gen en het hogere ‘intelligence gen’ van de Anunnaki nog ergens in ons lichaam rond zweven?

6.7 Het eeuwige leven

De Anunnaki zelf hadden bijna het eeuwige leven, al waren ze niet onsterfelijk. Ze konden vele duizenden jaren oud worden. Vandaar ook die lange regeerperiodes over Soemerië en het oude Egypte, de Gouden Tijd. Die bedroegen vaak duizenden jaren. En ook de halfgoden, de afstammelingen van goden en mensen, leefden veel langer dan wij nu. Iedereen kent wel de uitspraak: ‘zo oud als Methusalem’ die maar liefst 969 jaar oud werd.

Enki ging in het geheim nog wat verder met zijn experimenten en maakte de mensen nog een tikje intelligenter. Zodat ze, dat was zijn intentie, beter voor zichzelf zouden kunnen zorgen. Rond 100.000 BC waren er genoeg mensen om in de mijnen te werken. De niet benodigde mensen werden ‘vrij gelaten’. Die konden nu hun eigen weg gaan en verspreidden zich over de aarde. Waarschijnlijk zijn uit die groeperingen, op verschillende plekken op aarde, nieuwe, hoogwaardige beschavingen bestaan, zoals die van Lemuria en Atlantis.

Inmiddels zijn we technologisch zo ver gevorderd dat we over enige tijd onze, eventueel latente genen zelf kunnen activeren! Dat zou wat zijn! Lees in dat verband de geruchtmakende boeken van Yuval Noah Harari met als titels: Sapiens en als ondertitel Een kleine geschiedenis van de mensheid en Homo Deus met als ondertitel: Een kleine geschiedenis van de toekomst.

Het enige wat mij in dit boeiende scheppingsverhaal nog niet geheel duidelijk is, is hoe ons etherische lichaam, ons astrale lichaam, onze ziel en de goddelijke vonk in onszelf, ontstaan zijn. De vonk die wij allen in ons dragen. Bezaten wij die reeds als aapmens, of hebben we ze van de Anunnaki mee gekregen? En waar ‘zitten’ de ziel en onze goddelijke vonk dan? Of hadden de aapmensen en de Anunnaki goden al heel lang, vanaf het moment dat er leven ontstond op aarde en op Nibiru, eenzelfde, goddelijke ziel? En waar blijft de ziel wanneer het lichaam sterft? Gaat die naar de Spirit World of naar een Universele Wereld parallel aan onze wereld, maar in een andere dimensie? Of naar een wereld met een hogere frequentie? Dat is een zuiver spirituele vraag, een vraag waar nog maar weinig mensen een antwoord op hebben, al zijn er wel veel theorieën.

Een van die theorieën is dat er een ‘god’, een Anunnaki prins, bij het creatieproces van de mens opgeofferd zou zijn en dat zijn ziel toen overgebracht, of overgegaan, is op de eerst homo sapiens. Een andere pragmatische vraag zou zijn wat er dan gebeurt bij genetische manipulaties en orgaan transplantaties. En zijn wij eigenlijk wel een lichaam met een ziel, of zijn wij in feite een ziel gevangen in een lichaam? Een spirit met een aardse beleving? David Icke noemt ons in zijn boek Het Fantoomzelf een ‘Oneindig Bewustzijn’ gevat in een menselijk lichaam. En zegt dat wij in een ‘schijnwereld’ leven. En dat wij, volgens hem, wezens met een Oneindig Bewustzijn zijn. ‘All that is And Ever Can Be’.

Dan is er nog de vraag hoe het toch komt dat de Anunnaki een schijnbaar eeuwig leven hebben, al zijn ze wel sterfelijk. Ook daar zijn verschillende theoriën over. Het zou aan de genenstructuur kunnen liggen, want bij ons aardmensen wordt maar 3% van onze hersenca- paciteit gebruikt en onze DNA-structuur is een rommeltje. Het kan ook liggen aan een bijzondere plant die Noah, ver na de zondvloed, nog altijd in leven wist te houden. Zie het verhaal van Gilgamesh in paragraaf 9.6. Maar er zijn ook theoriën, beschreven in het boek ‘The Anunnaki of Nibiru’ van Gerald Clark, dat het te maken zou hebben met een bijzondere interactie tussen energie en materie. En met het vrij onbekende een-atomaire goudpoeder dat Ormus heet. Dit fijn gemalen witte goudpoeder werd verstrekt aan hooggeplaatste Anun- naki en activeerde hun pijnappelklier die daarop DMT (di methyl- tryptamine) produceerde. Een krachtig hallucinerend middel, een indoolalkaloïde met een moleculaire structuur die verwant is aan de neurotransmitter serotonine.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Introductie

1 Wat gebeurt er allemaal?
1.1 De wereld bruist en beeft
1.2 Inzicht, bewustwording
1.3 Hoe is de aarde ontstaan?
1.4 De homo sapiens

2 Onthullingen
2.1 Een omslag in denken
2.2 Geheime genootschappen, the Deep State
2.3 Mythen, legenden en sprookjes
2.4 De bewijzen stapelen zich op
2.5 Complottheoriën, reductie van de wereldbevolking

3 Er is iets structureel mis
3.1 Big bad pharma’s
3.2 Twijfel, bewustwording
3.3 Neem het letterlijk
3.4 Bekende auteurs
3.5 Belangrijke boeken

4 Rennes-le-Chateau (R-L-C)
4.1 Een magische plek
4.2 Aan den lijve ondervonden
4.3 De Pech Bugarach
4.4 De Pech Cardou
4.5 Chateau Templiers
4.6 Steencirkels

5 De Anunnaki
5.1 Wie waren de Anunnaki?
5.2 Zecharia Sitchin
5.3 De planeet Nibiru

6 De homo sapiens
6.1 Geschapen naar hun evenbeeld
6.2 Geschapen om een reden
6.3 Goud
6.4 Het leven op Nibiru
6.5 De bijbel
6.6 De eerste mens

7 Vóór de zondvloed
7.1 En zij namen zich vrouwen…
7.2 Lemuria
7.3 Atlantis

8 De zondvloed
8.1 De Ark van Noach
8.2 Immanuel Velikovsky

9 Na de zondvloed
9.1 De wederopbouw
9.2 Gevechten tussen de goden
9.3 Geef de aarde terug
9.4 De Eerste beschaving
9.5 De Toren van Babel
9.6 Het Gilgamesh epos

10 Het laatste middel
10.1 Kernwapens
10.2 Sodom en Gomorra
10.3 Enki en Enlil
10.4 Wat hebben wij er van meegekregen?
10.5 Onze ‘goddelijke’ oorsprong

11 Oude en nieuwe Goden
11.1 De goden van Soemerië
11.2 De goden van de Maya’s
11.3 De Egyptische goden
11.4 De Afrikaanse goden
11.5 De Chinese goden
11.6 De Titanen
11.7 De goden van de Olympus
11.8 De goden van Rome
11.9 Japanse goden

12 Oude bouwwerken
12.1 Willen we het niet zien?
12.2 Restanten van oude beschavingen
12.3 De piramiden

13 Het ontstaan van religies
13.1 Our recorded history
13.2 De regels van de goden
13.3 De Codex Hammurabi
13.4 Jezus
13.5 De Bahá’i religie

14 Het eerste millenium
14.1 De eerste duizend jaar
14.2 Khazaria
14.3 Vertrek van de Anunnaki?

15 De afgelopen duizend jaar
15.1 De Kerk
15.2 Oorlogen, revoluties
15.3 Natuurrampen

16 De Illuminati
16.1 De ‘Verlichten’
16.2 De macht van de bankiers
16.3 De Staat in de Staat
16.4 Wie zijn de Illuminati?
16.5 De Jezuïeten
16.6 De hierarchie
16.7 Wat hebben ze op hun geweten?
16.8 De Twin Towers, nine-eleven, 9/11
16.9 De Nieuwe Wereld Orde
16.10 Onthullingen
16.11 De media
16.12 Het Comité van 300

17 Anunnaki en Illuminati
17.1 Geheime genootschappen
17.2 Wat doe je als je alles hebt?
17.3 Nog meer overeenkomsten
17.4 Zijn ze er nog?

18 Andere buitenaardse beschavingen
18.1 William Bramley
18.2 David Icke
18.3 De bloedlijnen
18.4 Het brein
18.5 De maatschappij der Reptielen
18.6 Infiltratie
18.7 De Archonten
18.8 Het ontstaan van de satanisten
18.9 Soemerië

19 Een ras van slaven?
19.1 The Event
19.2 De ‘oermoeder’
19.3 De vloek van Kaïn
19.4 Het Adamse ras
19.5 Experimenten
19.6 De Gouden Tijd

20 UFO’s, Orbs en graancirkels
20.1 Wat zijn Orbs?
20.2 De Orbs evolutie
20.3 Orbs en graancirkels
20.4 Graancirkels en de Anunnaki
20.5 De boodschap van Orbs en graancirkels
20.6 UFO’s

21 Lessen uit het verleden
21.1 De oorsprong
21.2 Meteorieten
21.3 Zit het in de genen?
21.4 Schokkend nieuws
21.5 Voorspellingen

22 Wakker worden
22.1 De gevaren van binnen
22.2 De gevaren van buiten
22.3 Wakker worden, boeken, mensen en magazines
22.4 Misschien moest het zo zijn
22.5 Bewustwording
22.6 Paul Hellyer

23 Satan rules the world
23.1 Wie heeft er nu eigenlijk de macht?
23.2 Wat willen ze?
23.3 En dan

24 Positieve ontwikkelingen
24.1 Dankbaarheid
24.2 Genieten, leef !
24.3 Geloof, samenwerking
24.4 Technologie
24.5 ‘Bevriende’ buitenaardsen
24.6 Kritische massa
24.7 Een Derde Wereldoorlog?
24.8 Energie, boosheid

25 De Spirit World
25.1 Wij zijn niet alleen
25.2 De prachtige Spirit World
25.3 Onze geestkracht
25.4 Rudolf Steiner
25.5 De God hypothese
25.6 Inwijding
25.7 Universal Love
25.8 Vrede op aarde

26 The Allies of Humanity
26.1 Wie is wie op aarde?
26.2 Het wordt druk op aarde
26.3 Een waarschuwing uit de ruimte
26.4 Fundamentele beïnvloeding
26.5 Een prachtige prijs
26.6 De ‘inheemse’ aarde
26.7 Een strijd op vele fronten

27 De toekomst
27.1 Het moest kennelijk zo zijn
27.2 Hoop
27.3 Life, Love, Light and Laughter!
27.4 Change your perception
27.5 Resumé

28 Het Grote, Kosmische Plan
28.1 Nieuwe inzichten
28.2 Frankrijk ‘brandt’
28.3 Harmonische Convergentie
28.4 Time Bender
28.5 De missie, het avontuur
28.6 Lucifer
28.7 Polariteit, dualiteit
28.8 De Levende Bibliotheek
28.9 Het Grote Plaatje
28.10 Allen één
28.11 De Game Makers
28.12 Aanvullingen, wijzigingen, vragen
28.13 Het Kosmische Plan

Epiloog
Slotopmerkingen
Literatuurlijst
Over de schrijver

BESTEL VAN ANNUNAKI TOT ILLUMINATI