Webinar 1 van 5 – Leven in eenheid – Innerlijke Bron module 37

GA NAAR HET WEBINAR ‘LEVEN IN VRIJHEID’ OP WOENSDAG 14 APRIL OM 20.00 UUR

GA NAAR ROZENKRUIS.NL/WEBINARS

De bovenstaande video is een opname van het eerste webinar in een serie van vijf met de titel Leven in eenheid, vrijheid, liefde. Het thema van dit eerste webinar was Leven in eenheid en het werd verzorgd door de School van het Rozenkruis op woensdagavond 31 maart 2021. Na het beluisteren van de inleiding Leven in eenheid werd er ingegaan op vragen die deelnemers via de chat stelden.  

OPENINGSTEKST

Het Ene is ons wezen is het machtige onkenbare waaruit alles ontstaat, waaruit alles uitbreekt tot een laaiende vlam, de goddelijke vonk. Het is het licht, de verborgen geest die het wezen van de mens doortintelt. Waarom leven we? Wat is die geheimzinnige kracht die ons door het leven jaagt? Wat is dat hunkerende verlangen in ons? 

VRAGEN VAN DEELNEMERS

 • Hoe weten wij of die godsvonk bestaat?
 • Heeft de misstap waarover gesproken is en die ook wel de val wordt genoemd een doel, bijvoorbeeld om ervaring op te doen in de dualistische wereld?
 • Hoe maak ik contact met mijn kern?
 • Houdt de genoemde reiniging ook een reiniging van het bloed in?
 • Wat wordt er met stilte bedoeld en hoe kunnen we die ervaren?
 • Hoe kunnen we ons denken zodanig gebruiken gebruiken dat er geen (innerlijke) conflicten ontstaan?

WEBINAR-CYCLUS LEVEN IN EENHEID, VRIJHEID EN LIEFDE OP WOENSDAG 20.00 UUR 2021

 • 31-03 Leven in eenheid
 • 14-04 Leven in vrijheid
 • 28-04 Leven in liefde
 • 19-05 Leven in waarheid
 • 02-06 Leven in gerechtigheid

AFSLUITENDE TEKST UIT ARBEID IN MENSENDIENST

Wie eenmaal de gnostieke lichtkracht heeft ervaren, die ondergaat van dag tot dag meer hoe de zielewereld alles doordingt en omvat en hoe alles bewogen wordt door nieuwe zielekrachten in een hoge absolute eenheid. Deze eenheid van allen in allen van allen met allen kunnen wij, verbonden in de gnosis, steeds meer en in steeds meer omvattende zin ervaren om er volkomen aan te kunnen beantwoorden in ons dagelijkse leven. Er is slechtst één werkelijk leven. Het is het leven in de gnosis. In dit licht gezien vormen allen en vormt alles een absolute eenheid. 

Bron: Arbeid in mensendienst

GA NAAR HET WEBINAR ‘LEVEN IN VRIJHEID’ OP WOENSDAG 14 APRIL OM 20.00 UUR