Categorie archief: Algemeen

Tekstfragmenten uit de syllabus ‘Leven in eenheid, vrijheid, liefde’ van de School van het Rozenkruis

Deelnemers aan de vijf bijeenkomsten ‘Leven in eenheid, vrijheid en liefde’, die in het voorjaar van 2020 worden gehouden dooe de School van het Rozenkruis in zestien plaatsen in Nederland, ontvangen een cursusmap met daarin een syllabus. Hieronder volgen acht korte tekstfragmenten daaruit over eenheid, vrijheid, liefde en waarheid.

Via een barst in ons pantser wordt het hart getroffen door het ‘ene licht’ en raakt het een verlangen aan, een diepgevoeld verlangen naar een-zijn met ‘het Ene’, met het licht. Een heimwee dat Lees verder

Tien afbeeldingen uit boeken van Jacob Boehme, verbonden met symbolen van de ziel

Boeken van Jacob Böhme (1575-1624, fakkeldrager van het Rozenkruis 7) zijn vaak voorzien van intrigerende afbeeldingen met een diepe symboliek. Veel van die boeken en afbeeldingen zijn te zien op de reizende tentoonstelling ‘Oog voor de wereld’ over Jacob Böhme (die nog tot en met 14 maart te zien is de Embassy of the Free Mind in Amsterdam. Dit artikel toont tien illustraties van uit uitgaven met teksten van deze beroemde ziener. De bovenstaande gravure staat op zichzelf. De onderstaande negen gravures zijn gekozen bij negen essays uit het tweede deel van het boek Mysteriën en symbolen van de ziel en voorzien van Lees verder

Betekenis van de tetractys of vierheid van Pythagoras

De tetractys of vierheid, de getallenrij 1 – 2 – 3 – 4 die wordt toegeschreven aan Pythagoras, geeft de vier toestanden van de wereld en de mens weer en toont tegelijk hoe de ene toestand zich uit de andere ontwikkelt.

De één: in de kosmos, macrokosmisch gezien: het oorspronkelijke vaderprincipe, het scheppende ‘woord’, de orde van de spirituele wereld; in de mens, gezien als microkosmos, het ware zelf, zijn spirituele Lees verder

Pythagoras, boek van Konrad Dietzfelbinger over het leven, de mysterieschool en de gulden verzen van Pythagoras

BESTEL PYTHAGORAS

INLEIDING

Tegenwoordig staat Pythagoras vooral bekend als de grondlegger van de exacte wetenschappen en vooral van de wiskunde. Iedereen heeft op school met meer of minder enthousiasme kennisgemaakt met de stelling van Pythagoras a2 + b2 = c2, dat wil zeggen: de som van de kwadraten van de rechthoekszijden van een rechthoekige driehoek is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa (schuine zijde). Misschien weet deze of gene ook nog over Pythagoras te melden, dat hij de harmonie der sferen kon horen. Bijna niemand kan zich daarbij Lees verder

Filosofie, de eerste grondslag van de geneeskunde volgens Paracelsus – een gedeelte uit het boek Paragranum

Hieronder volgt een lang gedeelte uit Het boek Paragranum over wat volgens Paracelsus (1493-1541) de eerste grondslag is van de geneeskunde: filosofie.  

Aangezien de filosofie de eerste grondslag van de geneeskunst vormt, moeten we in de eerste plaats weten op welke wijze de grondslag van de geneeskunst aan de filosofie ontleend kan worden. Maar alvorens dit te vertellen moet ik u vooral degenen onder het oog brengen van wie ik me afkeer, zodat u de valse filosofen doorhebt voordat Lees verder

Het gebed van overgave, samengesteld op basis van een voordracht van Rudolf Steiner

Het onderstaande gebed van overgave, dat goed bekend is in antroposofische kringen, is samengesteld uit tekstgedeelten uit de openbare voordracht ‘Das Wesen des Gebetes’ die Rudolf Steiner (fakkeldrager van her Rozenkruis 16) hield in Berlijn op 17 februari 1910. Die voordracht is opgenomen in Gesammtausgabe Band GA 59 met de Lees verder

Het boek Paragranum – De tempel van de geneeskunst door Paracelsus: nieuwe Nederlands-Duitse uitgave

BESTEL DE TEMPEL VAN DE GENEESKUNST – PARAGRANUM

Onlangs verscheen een nieuwe tweetalige uitgave (Nederlands en Duits) van misschien wel het belangrijkste geschrift van Paracelsus (fakkeldrager van het Rozenkruis 1, 1493-1541): Paragranum – De tempel van de geneeskunst. De inleiding, noten en vertaling van dit boek zijn verzorgd door Elke Bußler van uitgeverij De Woudezel. Dit werk gaat over de grondslagen van Paracelsus’ geneeskunst, die berust op Lees verder

De Triomf van de Universele Gnosis – verzamelde teksten van Antonin Gadal, patriarch van de katharen

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

De Triomf van de Universele Gnosis belicht een belangrijk moment in de geschiedenis van de moderne spiritualiteit: deel I beschrijft de ontmoeting tussen Antonin Gadal, de Patriarch van de Kathaarse Broederschap, en Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, de geestelijk leiders van de School van het Gouden Rozenkruis, en de doorwerking van die ontmoeting. Deze vertegenwoordigers van twee spirituele stromingen, Katharen en Rozenkruisers, ervoeren hun samenkomst als het moment waarop de Gnosis, de kennis van God die de Lees verder

Spirituele leringen, metaforen en symbolen in toneelstukken van William Shakespeare, voordracht van Christoph Steen

BESTEL HET ONZEGBARE IN HET WERK VAN SHAKESPEARE

Tijdens deze voordracht trachten wij vanuit een actueel perspectief een ingang te bieden tot het werk van de beroemdste dramaturg van de westerse wereld. Aansluitend zullen wij een en ander toelichten aan de hand van het in 1597 gereedgekomen toneelstuk De koopman van Venetië.

Onze benadering van het oeuvre van Shakespeare onderscheidt zich waarschijnlijk essentieel van de verklaringen en interpretaties die u mogelijk al ergens hebt gehoord. Natuurlijk gaan wij uit van Shakespeares werk als dichter, theaterman en in eerste instantie als dramaturg. Hij houdt ons indringend een spiegel voor teneinde onszelf te leren kennen; hij wil het begrip mens ken uzelf ten Lees verder

Het druïdisme en de druïden, priesters van de Kelten

BESTEL GNOSIS STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

Het is heel moeilijk om je voor te stellen hoe het in onze streken geweest is in de periode die loopt van een slordige 20.000 jaren geleden tot aan de Grieks-Latijnse periode, de periode waarin de geboorte van Christus plaatsvond. Ten zuiden van ons, in het Middellandse-Zeegebied, zijn er indrukwekkende culturen geweest. We hebben het al Lees verder