Categorie archief: gnosis en gnostiek

1 Gesprekje van de maand januari: Catharose de Petri en transfiguratie

 

Bij het online jaarprogramma Transfiguratie Nu! zal ook een aantal gesprekjes beschikbaar worden gesteld. In de bovenstaande geluidsopname voor de maand januari wordt ingegaan op de volgende vragen:

4 Transfiguratie nu! De adem des levens

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 4
De adem des levens
28  januari  2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4

Wie op het pad van heiligmaking wandelt, komt vrij van angst, zorg en vrees en ontstijgt aan de greep van de natuur-eonen. Zo iemand wandelt in het licht gelijk Hij in het licht is, en verheft zich boven de gewone dingen. Hoe kan men dit bereiken? Door het bewaren van de volkomen adem, de volkomen adem van de Gnosis!  Lees verder

3 Transfiguratie nu! De waarde van de persoonlijkheid

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 3
De waarde van de persoonlijkheid
21  januari  2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3

Het endura heeft niet de betekenis van zonder meer dood zijn. Het dialectische ik, als centraal bewustzijn van de persoonlijkheid, kan in de mens volledig gestorven en verdwenen zijn, terwijl toch de oude persoonlijkheid nog leeft. De persoonlijkheidsopheffing zelf, door het uitvallen van de stof, kan later komen, liefst veel later. Want hoe nuttig en waardevol is het de oude persoonlijkheid nog te kunnen gebruiken in dienst van het heilige werk, voor het vissen van mensen uit de levenszee van de gewone natuur!  Lees verder

De kritische Johannes – hoofdstuk 13 uit ‘De dertiende’ – verschil tussen gnostiek inzicht en mediumschap

BESTEL DE DERTIENDE, OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS

Ik raakte eens in gesprek met iemand over het verschil tussen gnostiek inzicht en mediumschap. Het lijkt me goed om altijd kritische vragen te blijven stellen over je eigen inzicht. Hoe autonoom ben je in jezelf? Ik heb het als volgt leren zien. Als medium geef je je hoofd, je autonome bewustzijn als het ware over aan een ander. Tijdens hypnose gebeurt dat ook. Dan wordt je eigen bewustzijn tijdelijk uitgeschakeld en een ander (de hypnotiseur) bestuurt je hoofd. Bij een medium is het zo, dat een ander – iemand vanuit de fijnstoffelijke wereld, die niet meer in het bezit is van een stoflichaam – jouw hand vasthoudt en schrijft, terwijl je daar zelf met je bewustzijn helemaal niet bij bent. Natuurlijk kan het geweldig zijn, wat er dan geschreven wordt, daar gaat het niet om. Maar je hebt het dan niet zelf, vanuit je eigen bewustzijn en inzicht geschreven.

Wie drukt de toetsen in op het toetsenbord? Een ander of ben je dat zelf? Dat doet Johannes toch ook, zul je misschien zeggen. Hij geeft Lees verder

2 Transfiguratie nu! Transfiguratie door het endura

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 2
Transfiguratie door het endura
14  januari  2023

 

WEEK 1 – WEEK 2

Transfiguratie is een gnostieke methode tot het volvoeren van het endura; dat is: het volkomen vervangen van de sterfelijke, afgescheiden, aardgeboren mens door de oorspronkelijke, onsterfelijke, goddelijke mens, de ware geestmens volgens het goddelijke scheppingsplan.

Het is niet onmogelijk dat enkelen van u bij deze verklaring een gevoel van diepe teleurstelling niet kunnen weerhouden, omdat in een hoekje van hun bewustzijn nog altijd de overweging woont, dat zij door transfiguratie het eigen zelf op de een of andere wijze veilig zouden kunnen stellen. Lees verder