Tijd en eeuwigheid 10 van 10 – Geloof en rede samenvoegen – muziek Bronwel 50


BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID, € 10,-

Hieronder volgt de tekst van citaat 34 uit het boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit vele eeuwen. Die uitgave bevat veertig korte tekstgedeelten uit boeken van uitgeverij Rozekruis Pers en is ontwikkeld als geschenk voor deelnemers aan het gelijknamige symposion dat Stichting Rozenkruis organiseerde op 17 oktober 2021.

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Het christelijke esoterisme heeft altijd bestaan, dwars door alle blinde en rumoerige strijd van de geschiedenis heen. Het bestond bij de gnostici, bij de katharen, bij de rozenkruisers, de tempelieren, de ridders van de tafelronde en de heilige graal, evenals bij de stichters van de academie van platonici in Florence. Het is uit deze diepgaande impulsen dat de grote historische bewegingen voortkwamen: de bekeringen tot het christendom, de kruistochten der middeleeuwen, de renaissance en de hervorming.

Het is echter heel moeilijk de oorsprong en de verborgen relaties waaruit deze stromingen ontstonden, terug te vinden, omdat hun vijanden genadeloos alle archieven hebben vernietigd en zelfs getracht hebben alle sporen ervan uit te wissen en vooral omdat zij door een hardnekkig en opzettelijk stilzwijgen de waarheid aan zoekers en geschiedkundigen hebben onttrokken.

Maar de gnosis slaapt niet – de geest waakt over de gnosis en beschermt haar. De geest heeft zich steeds geopenbaard, waar en wanneer het haar behaagt. Sinds de oorsprong van onze era hebben er kleine groepen mensen bestaan, miskend en vervolgd, maar onvermoeibaar en machtig, wier hoogste doel en voortdurende bemoeienis het was de christelijke stroom te verzoenen met de luciferische stroom, door deze tot een levendige bundeling, tot één organisme samen te voegen: het geloof en de rede, godsdienst en wetenschap, om aldus de oude inwijding te verheffen tot de hoogte van de openbaring van Christus.

Uit: Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden, Plaatsen waar de geest waait – de Sabarthez als spiegel van de mensheid (woorden van Antoine Gadal)

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *