KEN UZELVE – gnoti seauton – berijming strofe Tao Teh King door C. van Dijk in Teh, universele bewustwording

84

Waarom uit huis te gaan, om ’n mens te bestuderen?
Ziet, hebt ge niet u zelf als ’t interessant object?
Wat kan een grasveld u meer dan een grashalm leren?
Neem in u zelve waar de geest, die ’n mens verwekt.

85

Leer in u zelve zien. Wat geeft ’t naar buiten schouwen?
Ziet ge in d’and’ren meer, dan g’in een spiegel ziet?
Wat kan een bloem dan meer, dan u haar blad ontvouwen?
Dat wat haar deed ontstaan, dat leert de vorm u niet.

86

Zo kan men vormen zien in alle variaties
En ied’re variant brengt nieuwe studie mee.
’n Oneindig materiaal, ontelb’re complicaties. –
Wie aan de vorm zich laaft, verwaarloost de Idee. 

87

Ziet, de volmaakte stijgt en doet geen enk’le schrede;
Geen voeten kunnen gaan, waarheen zijn geest hem draagt.
Op deze wond’ren tocht neemt hij geen ballast mede,
Daar niets zozeer de reis naar ’t grote doel vertraagt.

88

Ziet, de volmaakte weet dat vormen steeds verschillen,
Maar dat zij één zijn in ’t gebied waar zij ontstaan.
Mee-aȃd’mend in het ritme laat hij zich doortrillen;
Zó kan hij ’t grote werk des Scheppers gadeslaan.

89

Ziet, hoe hij doelbewust, zonder zijn wil te richten
Naar een bepaalde daad, het grote werk verricht.
Zijn wil is opgelost, – als woorden in gedichten -,
Hij schouwt de emanatie, hoe vorm ontstaat uit Licht.

Bron: Tao, Universeel bewustzijn – Teh, Universeele bewustwording van E.J. Weltz en C. van Dijk (verschijnt in november 2019)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *