LOGON tijdschrift

ONTVANG LOGON EEN JAAR LANG PER POST IN NEDERLAND: € 32,50 VOOR 4 NUMMERS


LOGON 2023-1

LOGON 2022-4

LOGON 2022-3

LOGON 2022-2

LOGON 2022-1

LOGON 2021-1 – LOGON 2021-2 – LOGON 2021-3 – LOGON 2021-4

LOGON 2020-1 – LOGON 2020-2 – LOGON 2020-3 – LOGON 2020-4

Sinds begin 2020 is elk kwartaal een papieren (en bijbehorende digitale) editie van het magazine LOGON is beschikbaar in het Nederlands. Het is de opvolger van het tijdschrift Pentagram.

LOGON richt zich tot mensen die fundamentele vragen stellen aan hun leven. Zij voelen zich gegrepen door ‘iets’ dat hun de ogen opent en ze laat herkennen dat er, voorbij dagelijks geluk en problemen, nog iets anders moet zijn. Als vanaf een bergtop werpt LOGON een nieuwe blik op de ontwikkeling van de mens en het doen en laten van de maatschappij in de 21ste eeuw, dat zichtbaar wordt in religie, kunst en wetenschap.

LOGON richt zich tot mensen die op zoek zijn naar de zin van hun leven. Wij publiceren bijdragen van auteurs die op een of andere manier geraakt zijn door de vraag naar de ‘zin’.
Dat zijn vragen vanuit een universele dimensie. Er zijn geen eenvoudige antwoorden, gebaseerd op vast liggende meningen. Zulke vragen zijn als deuren die leiden naar de innerlijke kern van het zijn – vanuit vele verschillende richtingen. Innerlijke ervaring en inzicht moedigen ons aan om onze houding te veranderen en zo uiteindelijk de loop van ons leven te bepalen, dat wat we geloven, en onze ontmoetingen.

We hopen dat LOGON iets aan uw leven kan toevoegen, u zal inspireren om nieuwe vragen te stellen en uw zoektocht naar antwoorden vleugels kan geven.

LOGON is primair een meertalige online-omgeving van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis met de domeinnaam:

LOGON.media

Leden en leerlingen van het Gouden Rozenkruis krijgen het papieren versie vier keer per jaar automatisch thuisgestuurd. De digitale versie van het tijdschrift LOGON wordt steeds gratis aangeboden op deze website in de vorm van een pdf-document en een bladerversie.

ONTVANG LOGON EEN JAAR LANG PER POST IN NEDERLAND: € 32,50 VOOR 4 NUMMERS