Radio Spirituality 2019-05-18

 

DOWNLOAD EN LEES HET GRATIS DEEL VAN ‘HART VOOR TAO’

LUISTER NAAR ELLY NOOYEN VANAF 22:50 MINUTEN

De Daodejing van Lao Zi is door de eeuwen door herkend als universele wijsheid die een leidraad kan vormen voor het dagelijks leven. Deze universaliteit vormt de grondtoon in Hart voor Tao. De auteur laat zien dat de 81 verzen verschillende thema’s vertegenwoordigen, zoals het bekende Wu Wei. Daarnaast verduidelijken de verzen elkaar. Vers 70 zegt dat Tao als een kostbare schat in het hart verborgen ligt. Deze godsvonk is de basis om Tao te volgen. Vers 48 maakt duidelijk dat wie een studie volgt dagelijks meer wordt, maar wie Tao volgt dagelijks minder wordt. Dit ‘doet’ hij door niet te doen, Wu Wei. De betekenis daarvan voor wie de weg van Tao wil volgen vormt de essentie van het boek. Daar waar het van toepassing is, wordt een verband gelegd met de School van het Rozenkruis. De auteur Elly Nooyen bestudeerde de Tao Teh Jing vanuit het klassiek Chinees.

LEES MEER OVER DE TAO-BOEKEN VAN ELLY NOOYEN

Naast haar jarenlange studies van het taoïsme bestudeerde Elly Nooyen onder leiding van sinoloog en filosoof dr. René Ransdorp gedurende zes jaar de Daodejing vanuit het klassiek Chinees. Zij schrijft vanuit de idee dat er momenteel in het westerse denken een belangrijke kanteling gaande is: het geloof in de ratio en het dualistisch denken beginnen plaats te maken voor het besef dat alle energie in het universum één oorsprong heeft. Deze is non-duaal, maar drukt zich in ons universum uit in twee polariteiten. De kunst is om deze twee weer tot één te brengen.

In een tijd van mondialisering daagt het besef dat noch de zinzichten van het Oosten, noch die van het Westen alleenzaligmakend zijn. Beide bezitten hun eigen waarden en mogelijkheden, maar ook hun eigen beperkingen. Wie daar op een open manier naar kijkt herkent ze als evenzovele stromen die vanuit eenzelfde bron ontspringen. In haar boeken probeert zij een verbinding te leggen tussen Oost en West. Daarbij staat centraal dat het niet alleen belangrijk is om inzichten te verkrijgen, maar net zo goed om te onderzoeken op welke manier die in praktijk gebracht kunnen worden. Ook denken en doen kunnen non-duaal zijn. Haar basis ligt in haar leerlingschap van de geestesschool van het Rozenkruis.

BESTEL HART VOOR TAO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *