Radio Spirituality 2020-01-25

LEES EEN GEDEELTE UIT HET HOOFDSTUK OVER INWIJDING

Het is weer tijd voor Hello Radio Spirituality. Het is zaterdagmiddag en zo tijdens de lunch kun je ook lekker genieten van ons programma. 

Ja, dat klopt, en we zijn elke zaterdag te beluisteren vanaf twaalf uur. Vandaag hebben weer interessante onderwerpen en gastsprekers. Bij ons in de studio is theosoof Wim Leys. Hij verzorgt vandaag het item Theosophical Society waarin we aandacht zullen schenken aan esoterie bezien vanuit het theosofische pad van ontwikkeling en verlichting. 

Vandaag gaan we ook in gesprek met Mirjam Duivenvoorden. Zij is leerling aan de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis. We praten met haar over het boek De Triomf van de Universele Gnosis van de Franse mysticus en historicus Antonin Gadal.

Het item food for thought wordt gebracht door Monique, met vandaag een interessante vertelling over symboliek. Het belooft weer een mooie uitzending, en deze starten we zo met Wim Leys. 

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

CITAAT PAGINA’S 63 EN 64 DAT WORDT IN DE UITZENDING WORDT VOORGEDRAGEN

‘Het is het spirituele centrum van de oude mysteriën , een centrum waar de adem van de Geest immer aanwezig was en nog aanwezig is! En ik voeg daaraan toe dat de onbedwingbare en nooit bedwongen Geest met een wellicht sluimerende, doch nooit gedoofde geloofskracht het hart beroert van die kinderen, die wisten te leven en tot wedergeboorte te komen volgens de reine leerstellingen van de Allerheiligste Gnosis! […]

‘God is Liefde!’ was één hunner geliefde uitspraken. En dit Rijk van Liefde leidde naar de Universele Broederschap! Het ‘Diepe Vrede, broeders … God is Liefde … De Schone vertroostingen van Bethlehem’, was als een voortdurende zegen op hun lippen.[…]

In het Rijk van Liefde was vanzelfsprekend géén vijandschap , maar haar bestaan en werkzaamheid riepen een wrede werkzaamheid tegen haar op! Want hoe openbaarde zich dat Liefderijk? Een Grootmeester, terzijde gestaan door een vereerde Archidiaconesse, bestuurden door hun raadgevingen de gehele Broederschap. Bij hen was het Woord niet in de Bijbel verzegeld; er was geen schrift aan de ketens in de Tempel; geen God, opgesloten in de tabernakel; geen priester die optrad als cipier van God, geen paus als concierge van hemel of hel; geen slavernij of dood van de Geest.[…]

Het waren de vogelvrij verklaarde Kerken van Johannes en Paulus, de Rozenkruisers en de Tempelieren, Broeders van de Universele Broederschap, tezamen met de Katharen, die de Tempel van de Geest deden verrijzen!’

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

1 thought on “Radio Spirituality 2020-01-25

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *