Radio Spirituality 2020-02-22

LEES HET VOORWOORD EN DE INHOUDSOPGAVE VAN HET BOEK OVER FRANCIS BACON

Beste luisteraars, welkom bij Hello Radio Spirituality. Vandaag hebben we weer interessante onderwerpen voor jullie in petto. Wij gaan in gesprek met Jaap Ruseler. Hij is auteur en lid van het Gouden Rozenkruis. Hij heeft een prachtig boek geschreven genaamd Het mysterie rond Francis Bacon – Was hij Shakespeare ?  En daarover gaan we met hem in gesprek.

Voor ons item Theosophical Society een special met astrologe Liz Hathway. We praten over astrologie gezien vanuit het theosofische pad van madame Blavatsky, maar ook over new age en de planeet Uranus. Het wordt weer een mooie uitzending en deze starten we zo met Jaap Ruseler.

BESTEL HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

HET VISIOEN, CITAAT PAGINA’S 25 EN 26 DAT JAAP IN DE UITZENDING VOORDRAAGT

In zijn in geheimschrift overgeleverde levensverhaal vertelt Francis Bacon (Fakkeldrager van het Rozenkruis 4) over het visioen dat hij had toen hij in Cambridge studeerde:

‘En nu is het tijd dat we u vertellen hoe we de manier vonden om geheimschriften te verbergen. Op een avond, terwijl we in de heilige schrift van onze grote God lazen, dwong iets ons om naar de Spreuken te gaan en het gedeelte te lezen over koning Salomo, waarin hij zegt dat “de glorie van God is om iets te verbergen, maar de glorie van een koning is om het te ontdekken”.

En we dachten hoe vreemd het klonk en we keken met aandacht naar de scherpzinnigheid van de tekst. Terwijl we de wijze woorden en de verheven taal van dit kostbare boek vol liefde lazen, verscheen er een vurige vlam die de hele kamer vulde en onze ogen verduisterde met zijn hemelse glorie. En eruit zwol een hemelse stem aan, die, terwijl ze onze ziel boven haar menselijke begrenzingen uittilde, ons verrukte met haar zoete, hemelse muziek. En een stem sprak aldus:

“Vrees niet mijn zoon, maar neem uw lot en uw eer op. Wees wie ge weet dat ge zijt, dan zijt ge zo groot als ge vreest te zijn. Ge zijt niet wat ge schijnt. Bij uw geboorte was de hemel vol vurige vormen; de geiten renden van de bergen en de kuddes waren vreemd luidruchtig. Deze tekenen hebben u als buitengewoon aangemerkt, en de hele loop van uw leven zal aantonen dat ge niet de rol van gewone mensen zult hebben… Bedenk wat ge net gelezen hebt, dat de goddelijke majesteit er genoegen in schept om zijn werken, net als het onschuldige spel van kinderen, te verbergen en te laten ontdekken. Zeker voor u kan het besluit om het voorbeeld van de hoogste God te volgen niet worden afgekeurd. Zet daarom alle populaire applaus terzijde en stel, op de manier van koning Salomo, een geschiedenis van uw tijd samen, en hul deze in raadselachtige schrijfselen en slimme mengselen van het theater, gemengd als de kleuren van het palet van een schilder, en het zal te zijner tijd uitgevonden worden.”’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *