Radio Spirituality 2020-03-07

LEES HOOFDSTUK 1 EN DE INHOUDSOPGAVE VAN DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

Beste luisteraars, welkom bij Hello Radio Spirituality. Vandaag hebben we weer een mooi programma voor jullie in petto. Voor het item Theosophical Society gaan we in gesprek met José van der Loop, en hierin schenken we  aandacht aan onderscheidingsvermogen en onthechting bezien vanuit de yoga sutra’s. 

We gaan vandaag ook in gesprek met Bart Cornelissen. Hij is lid van het Gouden Rozenkruis. We praten met hem over een bijzonder en onthullend boek genaamd De gnosis in actuele openbaring afkomstig van Jan van Rijckenborgh, oprichter van het Gouden Rozenkruis in Nederland. Het belooft weer een inspirerende uitzending en deze starten we zo met José van der Loop.

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

HIERONDER VOLGT HET TEN GELEIDE EN EEN GEDEELTE UIT HOOFDSTUK 4 VAN DEEL V

Hierbij bieden wij aan het tweede deel in de Renova-Biblotheek, waarbij wij de wens uitspreken, dat het naar de Waarheid strevende zoeker tot steun moge zijn op zijn pad naar het uiteindelijke bereiken, de bevrijding van het rad van geboorte en dood.

Stelt u zich voor dat u het heerlijkste kerstgeschenk dat de mens ooit geschonken kan worden binnenkort zult ontvangen: de lichtgeboorte Gods. Uw zielestaat is dan fundamenteel veranderd. U staat dan in het serene lichtveld van de Geestesschool en een onzegbare vrijheid en vrede is in u gedaald. De oude ziel is verdwenen en de nieuwe ziel is in de oude staat van zijn geboren. 

Dan is dat nog pas het begin van het proces van transfiguratie. Op basis hiervan volgt de schepping op een hoger plan, de realisatie van de geestziel: De Alchemische Bruiloft. Maar in overeenstemming met de ziel moet ook nog een nieuwe persoonlijkheid worden opgebouwd. De nieuwe ziel moet daarin kunnen wonen, zich hierin kunnen uitdrukken. En dit zouden we kunnen aanduiden als het gebruik van de nieuwe scheppingskracht op een lager plan. Het gaat immers uiteindelijk om een volledige vernieuwing naar geest, ziel en lichaam. 

Nog steeds opgenomen in onze gezamenlijk voorstelling van de lichtgeboorte Gods in u, bent u natuurlijk volledig en van harte bereid eraan mee te werken dat uw oude lichamelijkheid wordt opgeheven. U werkt er bewust aan mee, zeer intelligent en met grote blijdschap. Niet om dat oude oude gewaad aan de kant te zetten zodra het nieuwe persoonlijkheidsvoertuig er is. Nee zeker niet, want wij weten dat op de weg naar bevrijding zelfofferande in mensheiddienst van het grootste belang is. Niet ik-bevrijding, maar mensheidsbevrijding is het doel. Zo lang mogelijk en tot de laatste snik zal het nieuwe zielewezen het lichaam in stand houden om de mensheid, de zoekers naar bevrijding te kunnen dienen.

De nieuwe ziel zal dan ook bewoner zijn van twee werelden, ook al verlangt zij er nog zo hevig naar voortdurend in haar nieuwe gestalte in het nieuwe levensveld te zijn. Zo lang het mogelijk is zal zij blijven arbeiden in de uitdrukkingsvorm van de oude ziel in dienst van wereld en mensheid. 

BESTEL DE YOGA SUTRA’S VAN PATANJALI, TOEGELICHT DOOR I.K. TAIMNI

De Yoga-Sutra’s van Patanjali vormen de basistekst van de klassieke yoga, een van de zes filosofische scholen uit het hindoeïsme. In nog geen tweehonderd uiterst beknopte en veelal raadselachtige aforismen zet Patanjali de wetenschap van yoga uiteen. Hij behandelt achtereenvolgens:

    • samadhi: de toestand van meditatieve extase
    • sadhana: de voorbereidende oefeningen
    • vibhuti: de hogere psychische vermogens
    • kaivalya: de toestand van spirituele bevrijding

Te midden van de vele oosterse en westerse commentaren op deze Yoga-Sutra’s neemt dat van de Indiase chemicus en theosoof dr. I.K. Taimni een zeer bijzondere plaats in. De meeste commentatoren maken zich met enkele gemeenplaatsen af van het kernthema van de Yoga-Sutra’s, de toestand van samadhi of extase, alsof het hier gaat om een toestand van bewustzijn die niet te beschrijven valt. Taimni verklaart deze toestand van hoger bewustzijn – geheel in de geest van Patanjali – echter tot in de details. Hij heeft dit kunnen doen doordat hij is uitgegaan van de theosofische visie op het menselijk bewustzijn. Als geen ander is Taimni er daardoor in geslaagd de Yoga-Sutra’s toegankelijk te maken voor de westerse lezer.

LEES OF BELUISTER HET BEGIN VAN DE YOGA SUTRA’S VAN PATANJALI

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *