04-01 Beschouwing 14

Spirituele Kerst 14: Het geestbewustzijn in je wekken

Beschouwing voor 4 januari (ochtend)

 

WIJ ZIJN DANKBAAR VOOR UW DONATIES

Rozekruis Pers, Haarlem, IBAN NL11ABNA0560177593

BESCHOUWING BIJ spirituele tekst 13

De mens is een denker. Het woord ‘mens’ is afgeleid van het sanskriet woord ‘manas’ dat denker betekent. In tegenstelling tot de dieren beschikt het “mens-dier” over een denkvermogen. Dat denkvermogen speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de mensheid.

Wetenschap, kunst en religie vloeien voort uit het menselijke denken. Het denkvermogen heeft de mens tot de grootste hoogten gevoerd maar ook tot in de diepste dalen geleid. Toch is het denkvermogen van de mens nog maar beperkt ontwikkeld.  Het is nu klaar om verder te groeien en de mensheid te dienen op zijn volgende stap.

Maar, nu is het zo dat het denken van de mens grotendeels wordt gevoed door alles wat met de zintuigen kan worden waargenomen. Het Aquarius Evangelie zegt:

“De zintuigen waren bestemd om in het denken slechts beelden te brengen van dingen die voorbij gaan; zij hebben niets te maken met de ‘werkelijke’ dingen”.

Aquarius Evangelie 44 : 20

De zintuigen waren slechts bedoeld om kennis te nemen van het vergankelijke maar de mens is zo gefascineerd geraakt door het zintuiglijk waarneembare, dat we ons daar nog dagelijks in verliezen. Ons denken is grotendeels gedegenereerd en bij de uiterlijke wereld bepaald, bij de kennis van deze wereld.

Automatisch en chaotisch proces

Bovendien is het denken van de mens meestal een automatisch en chaotisch proces: hij is er zich doorgaans niet van bewust dat hij denkt en de ene gedachte roept al associërend een andere gedachte op die weer een volgende gedachte oproept enzovoort.

De hoge waarheid van de ziel kunnen we met onze zintuigen niet waarnemen en met ons denkvermogen nog niet omvatten. Daarom deelt het boven-natuurlijke leven zich in eerste instantie aan ons mee via het hart.

Innerlijke ontwikkeling is alleen mogelijk op basis van zuiver denken dat door het leven van de ziel wordt gevoed. Zuivere gedachten hangen niet direct samen met de zintuiglijke wereld maar met de innerlijke beelden die opwellen uit het hart.

Zuiver denken komt niet vanzelf tot stand maar vereist aandacht en oefening. Boeken over de geschiedenis van de westerse filosofie beginnen meestal bij de filosofen van de Griekse oudheid. Die wijsgeren zijn schoolvoorbeelden voor zuiver denken en legden een basis voor de ontwikkeling van de wetenschap in het westen. Daarom zegt Jezus tot de Griekse meesters in Athene:

“Ja, geheel Griekenland is gezegend. Geen ander land is ooit het geboorteland geweest van zulke machtige denkers als die uw oorkonden van roem sieren. Een schare wakkere reuzen in filosofie, dichtkunst, wetenschap en kunst werd op Griekse grond geboren en groeide op tot volwassenheid in uw wieg van zuiver denken.”

Aquarius Evangelie  44 : 12-13

Bezig zijn met wetenschap kan leiden tot een zekere zuivering van het denken: de volledige fascinatie voor het zintuiglijk waarneembare wordt doorbroken alhoewel het daarvan wel gebruik maakt.

De  leerlingen in de mysterieschool van de Griek Pythagoras hielden zich bijvoorbeeld bezig met wat we nu wiskunde en natuurkunde noemen. In die school werd getracht het denken te verheffen tot in het hogere leven, dat zich uitdrukt in het zintuiglijk waarneembare lagere leven. Op deze wijze kon het menselijke denken zich volgens plan ontwikkelen tot een “voertuig voor hogere waarheid”.

Socrates en Plato

Die benadering, waarbij spiritualiteit en verstandelijk denken hand in hand gaan, bereikte omstreeks de derde eeuw voor Christus een hoogtepunt in de scholen van Socrates en Plato. In de tijd van Jezus leefden die gedachten niet meer in Athene.

In het Athene van het begin van de jaartelling bijvoorbeeld, bestond de filosofie van Epicurus. In die school werd geleerd dat geluk vooral te vinden was in het ervaren van zintuiglijk genot, in het “pluk de dag”.

De stoïcijnen daarentegen stelden het zuivere denken boven het gevoel. Gevoel was van onderschikt belang en het ontbreken van ware bezieling vanuit het gereinigde hartcentrum leidt gemakkelijk tot dogmatisme en starheid.

En zo werd door de geschiedenis heen het menselijke denkvermogen via allerlei denk-scholen ontwikkeld tot het vinden van geluk, eenheid, waarheid. En net als in ons individuele leven moesten daarin door de eeuwen heen alle wegen bewandeld worden om tot een grens te komen, die grens waarachter zich een nieuwe weg aandient.

Levende ervaring

Wetenschap en filosofie gaan over beschouwen. Er is daarbij altijd sprake van een dualiteit, een onderscheid tussen beschouwer en het beschouwde. Spiritualiteit gaat om beleven. In de levende ervaring is er eenheid, een onmiddellijk en onwrikbaar weten dat niet door beschouwing tot stand komt. De levende spirituele ervaring stijgt uit boven het denken en daarom zegt Jezus tot de Griekse meesters:

“Al uw grote bekwaamheden zijn slechts ladders naar werelden aan gene zijde van het gebied van het verstand; zij zijn slechts bedrieglijke schaduwen, glijdend over de muren van de tijd. Maar ik wilde u vertellen over een leven ‘van boven’, dat binnen-in-u is: een werkelijk leven dat niet voorbij kan gaan.

Er is in wetenschap en filosofie geen kracht die sterk genoeg is om een ziel geschikt te maken, zichzelf te herkennen of met God in verbinding te staan. Ik wil niet de loop van uw machtige gedachtenstromen afremmen, maar ik wil ze omwenden naar de kanalen van de ziel.

Niet geholpen door de adem van de geest, strekt intellectuele arbeid slechts tot het oplossen van de problemen van de dingen die wij zien, en meer niet. De zintuigen waren bestemd om in het denken slechts beelden te scheppen van dingen die voorbij gaan; zij hebben niets te maken met ‘werkelijke’ dingen; “eeuwige wet” kunnen zij niet begrijpen.

Maar de mens heeft ‘een zeker iets’ in zijn ziel, ‘een zeker iets’ dat de sluier weg wil trekken, opdat hij de wereld van de ‘werkelijke’ dingen zal kunnen zien. Wij noemen dat ‘zeker iets’ geestbewustzijn; dit slaapt in iedere ziel en kan niet worden gewekt tot de heilige adem een welkome gast wordt.”

Aquarius Evangelie 44 : 15 – 22

De Griekse meesters staan symbool voor ons eigen denken dat zich op een doodlopende weg bevindt als het gaat om het bereiken van zieleleven. Jezus brengt hen daarom een wijsheid die groter is dan de hunne en een volkomen andere betekenis van geluk.

Het leven waartoe de zintuigen ons in staat stellen is onbegrijpelijk groots, diepgaand en van een grote waarde maar het leven van de ziel is de enige mogelijkheid om ook het denken mee te nemen tot het ‘boven’.

Luisteren naar de suggesties van de ziel is de enige weg om de sluiers van het denken te verbreken. Maar, zegt de Chinese wijsgeer Lao Zi in de Daodejing, het gebied met eeuwigheidswaarden, dat ‘boven’, kan niet gezegd worden, kan ook niet bestudeerd worden in boeken en geschriften. Tao, de Weg, kan alleen bewust innerlijk belééfd worden door samenwerking van hart en hoofd.

Met deze aanduiding staan de armelijkheid van onze huidige kennis en rede, van het  intellectuele omvatten en de beperktheid van het huidige hersenbewustzijn in al hun naaktheid voor ons. We kunnen niets weten dat het weten waard is, niets bezitten dat het bezitten waard is totdat het gereinigde hart ons denken verheft.

Lichtboodschap

Hoe universeel deze lichtboodschap is laten vele wijsheidsleraren uit alle culturen ons zien. De grote wijze Shankara uit India zei het zo:

“De mens is zuivere geest, vrij van gehechtheid. Het denken misleidt hem. Het bindt hem met de boeien van het lichaam, de zintuigen en de levensadem. Het schept in hem het gevoel van “ik” en “mijn”. Het doet hem eindeloos ronddwalen te midden van de vruchten van de handelingen die het veroorzaakt.

Het denkomhulsel kan derhalve niet het Atman, het ‘werkelijke’, zijn. Het heeft een begin en een einde en is onderhevig aan verandering. Het is het verblijf van pijn.

Daarom moet de zoeker naar bevrijding zich zorgvuldig toeleggen op de zuivering van het denken. Wanneer het denken gezuiverd is, is de bevrijding even gemakkelijk te grijpen als de vrucht die in de palm van je hand ligt.”

 

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE TRILOGIE (FREE PDF-DOWNLOADS IN ENGLISH)

 

9 thoughts on “04-01 Beschouwing 14

 1. carla verkerk

  Bedankt vrienden,

  Wij hadden u al gedoneerd, zijn u erg dankbaar voor al de diepzinnige teksten en steun, alles is zo verzorgd en lezen ze iedere keer. Wij trachten de andere de ruimte te geven, mijn partner is al stil en zegt ieder mens heeft zijn roerselen, maar zelf zie ik echt nu dat ik vastgelopen ben dit jaar veel meegemaakt, net als vele denk ik. Maar ben moe van ik en al die roerselen en weet dat de andere in je de weg weet en geef alles over.

  Maar in het dagelijkse leven is dat toch best lastig ,valt me op en toch is het je zitten en opstaan. Je weet je vaak geen raad met jezelf en weet ondanks al het lezen en weten toch ook weer niks. Dat gevoel is lastig te duiden of onder woorden te brengen. Is dat goed ? Hebben jullie dat ook ? Had een gesprek met mensen van u en zij zeiden sluit je af voor alles wat van buiten komt. Tracht het telkens weer en let op, maar blijft toch een worsteling in jezelf dan omdat je niet alles begrijpt of juist voelt en daar wordt je dan weer wanhopig van.

  De andere weet het en ik weet alleen maar dat ik me dan kan overgeven, las gisteren dat gevoel bij dhr van Rijckenborgh, wij willen niet meer geboren worden en ook niet naar de spiegelsfeer of sterven maar willen ingaan in het eeuwige niets en dat is het dat gevoel . En tegelijk ook de wanhoop in jezelf en al die roerselen en het niet te weten, gek hoor dat gevoel is dat normaal? Bedankt voor alles wat u ons geeft.

  Vriendelijke groet,

  Carla

  Reageren
  1. André de Boer

   Carla, dank voor de donatie en voor de positieve feedback op ‘Spirituele Kerst’.

   Het jaar 2020 is natuurlijk door tallozen ervaren als een schokkend, verwarrend en zwaar jaar vanwege de coronacampagne. De ‘roerselen’ die u ervaart zijn dus zeker niet gek en heel begrijpelijk.

   Mede door een toename van interkosmische stralingen wordt te mens gestuwd tot een hoger bewustzijn. Die stralingen zorgen ervoor dat al het duistere op collectief en individueel niveau aan het licht komt. En dat is op zijn zacht gezegd heel pittig. Oude trauma’s en pijnen worden getriggerd om de betrokkenen de gelegenheid te bieden ze onder ogen te zien, de doorvoelen en los te laten om een volgende stap op de bewustzijnsladder te kunnen maken.

   Het is altijd gevaarlijk om uitspraken los van de context te interpreteren en ze te verabsoluteren, ook al zijn ze afkomstig van hoogstaande spirituele leraren. De uitspraak die u citeert van Jan van Rijckenborgh stemt niet direct overeen met andere uitspraken van hem.

   Naar mijn idee is het dan ook een vergissing om het leven op aarde te negeren, te minachten en te verlangen er zo snel mogelijk los van te komen. Dat zou een ontkenning van het leven zijn. We zijn geïncarneerd omdat we daardoor in staat worden gesteld het licht in onze microkosmos via ons stoffelijke lichaam te verankeren. Ook het natuurlijke leven is heilig en moet dus geleefd worden.

   Uiteraard kan er wel een verlangen ontstaan om niet meer te leven in deze wereld vanwege de vele verschikkingen en narigheden die worden ervaren, maar die hebben te maken met een verduisterd bewustzijn, in het collectieve veld van de mensheid en in de betrokkene zelf. Dat verlangen heeft heeft dan te maken met vrij komen van de matrix waar het bewustzijn van mensen door duistere machten wordt gemanipuleerd om levensenergie te kunnen blijven aftappen.

   Het zou onjuist zijn om de ontwikkelingen in het wereldveld te negeren, want ze moeten juist onder ogen worden gezien. Jezelf helemaal afsluiten voor alles wat van buiten komt is een vorm van negeren van het leven, want we zijn geïncarneerd om deze bijzondere overgangstijd bewust mee te maken.

   Reageren
 2. Jes Jespers

  Bij het begin van het lezen van de beschouwing gingen mijn haren recht overeind staan toen ik las dat dieren niet zouden kunnen denken. Bij het lezen van de volgende woorden van Jezus voelde ik opluchting, gelukkig!

  ‘Al uw grote bekwaamheden zijn slechts ladders naar werelden aan gene zijde van het gebied van het verstand; zij zijn slechts bedrieglijke schaduwen, glijdend over de muren van de tijd. Maar ik wilde u vertellen over een leven ‘van boven’, dat binnen-in-u is: een werkelijk leven dat niet voorbij kan gaan.’

  Een van de Shankaras (er is er één voor elke windstreek, het zijn leraren Advaita Vedante leer), verwoordde wat Jezus zei wat herkenbaarder.

  ‘De mens is zuivere geest, vrij van gehechtheid. Het denken misleidt hem. Het bindt hem met de boeien van het lichaam, de zintuigen en de levensadem. Het schept in hem het gevoel van “ik” en “mijn”. Het doet hem eindeloos ronddwalen te midden van de vruchten van de handelingen die het veroorzaakt.

  De eerste zin ‘De mens is zuivere geest, vrij van gehechtheid’ komt overeen met wat Jezus zei in de Bergrede: ‘Zalig zijn de armen van geest’. In feite bevatten de citaten van Jezus en van de Shankara de kern van de opdracht wat mysterie/esoterische scholen hebben te doen, hun leerlingen op hun weg naar hun oorsprong via de weg van `KEN UZELVE DAN KENT U GOD´ begeleiden.

  Het ‘Arm van geest worden’ impliceert dat de geest moet worden schoongewassen van alles wat je daarin hebt geplant, weg dus met al je identificaties en dus ook met wat je allemaal voor waar aannam, de heilige huisjes van je godsdienst of filosofie, zoals meningen over b.v. ‘meditatie’. De zuivere geest is het innerlijke kerkgebouw, het huis waar ‘gene zijde’ het leven van boven, het goddelijke en de mens elkaar ontmoeten. Het schoonvegen van de tempel door Jezus zelf gaat dus om het schoonvegen van de tempel van de geest van Jezus en niet om die van een dood gebouw.

  In mijn reactie op de vorige beschouwing heb ik die schoongeveegde geest de staat van Sattva genoemd, ‘heldere tegenwoordigheid waarin slechts zuiver bewust zijn is, geen vormen als gedachten en dus ook niets dat beweegt’, de innerlijke leermeester, het Goddelijke bewuste zijn wordt daarvan afgeleid Sattguru genoemd. In een staat van Sattva is er geen ‘glijdend over de muren van de tijd’, doordat er geen beweging is ben je in het NU, het NU behoort niet tot de tijd, het is onze brug naar de eeuwigheid.

  Jezus zegt nog iets zeer opmerkelijks met de woorden: ‘Er is in wetenschap en filosofie geen kracht die sterk genoeg is om een ziel geschikt te maken, zichzelf te herkennen of met God in verbinding te staan’. Dit betekent eigenlijk dat al die schrijfsels, ook die van mij, niet echt bijdragen ‘zichzelf te herkennen of met God in verbinding te staan’. Het zijn slechts ` ‘ladders naar werelden aan gene zijde van het gebied van het verstand’.

  Via de weg van geleerdheid, de Shankara noemt dat ‘geleende kennis’ kan je de innerlijke ontmoetingsplaats, de zuivere geest, dus niet tot stand brengen. De woorden op papier zijn slechts richtingaanwijzers die je kunnen helpen je te oriënteren waar je moet zoeken en wat je moet doen. Soms hoor je iemand vragen ‘Denk je dat of weet je dat?’, ofwel is het een bedenksel of weet je het om dat je het ervaren hebt, ZIJN staat gelijk aan WETEN. Het is dus taak ‘te doen’, te ‘ontwaken uit je waakbewustzijn’ en via een weg van ‘aandachtig te kijken wat er in je bovenkamer omgaat en die handel op te ruimen en de geest te zuivere’´ het ´beloofde land´, ‘de tempel van de geest voor te bereiden voor de ontmoeting met het eeuwige leven van gene zijde’.

  At your service!

  Reageren
 3. Jes Jespers

  André, ik heb de verwijzing naar de tekst van van Rijkenborgh hierover gelezen, en als hij nog leefde had ik hem willen vragen:” Denk je dat of weet je dat?”
  Osho heeft van deze interpretatie al eens kachelhout gemaakt in een van zijn boeken.

  Reageren
  1. André de Boer

   Jes, zouden alle spirituele leringen misschien te vergelijken zijn met aanmaakhout? Op zich van weinig waarde en bedoeld om het innerlijke vuur te ontsteken.

   Reageren
   1. Jes Jespers

    André,
    Een mysterieschool leert als een eerste les de leerlingen ‘niets als waarheid te accepteren en dat pas te doen als het als waar herkend wordt’. Goedgelovigheid vind je bij mensen die nog op het niveau van wakende slaap zitten, Johannes voor de mensen die aan het ontwaken zijn en Jezus voor de ontwaakten. Ik noem mezelf een religieuze ongelovige, geloof is voor mij brandhout.

    Reageren
 4. carla verkerk

  Beste André de Boer, bedankt voor uw reactie. Ik ga de realiteit echt niet wegliegen en het is ook niet mijn bedoeling geweest om wat de heer Van Rijckenborg schreef uit zijn context te halen. Het gaat om de innerlijke groei van het geestvonkatoom in ons allen of ontwaking daarvan. Mijn oprechte excuses daarvoor. Het was ook dom om zomaar dit te vragen zonder goede uitleg.

  Aan medewerkers van het Rozenkruis had ik voor het eerst gevraagd wat de beste houding is als men zich teveel aantrekt van het leed van dier en mens. Zij herkende de roerselen en gaven mij het bovengenoemde advies, dat voor mij innerlijk op zijn plaats was.

  Het zou een te lang verhaal worden en had ook niks met corona te maken. Ik gebruik een oude smartphone (heb deze pas en ben er niet echt handig mee ,maar goed) en heb voor het eerst dit jaar de 5 webinars gevolgd. Verder volg ik geen media/tv. Ja, we houden natuurlijk wel in de gaten wat er speelt.

  Hartelijk bedankt voor uw inzichten en van die van anderen.
  Men is nooit te oud om te leren en terechtwijzingen zijn zeer nuttig.

  Hartelijke groet, Carla

  Reageren

Laat een antwoord achter aan carla verkerk Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *