22-12 Beschouwing 1

Spirituele Kerst 1: Jezelf voorbereiden

Beschouwing voor 22 december (ochtend) 

 

We heten je graag heel hartelijk welkom als deelnemer aan het online-programma Spirituele Kerst van Pentagram Boekwinkel in Haarlem. Dit is de eerste van een serie van 16 teksten die je in de komende kerstperiode dagelijks per e-mail ontvangt, vanaf vandaag, 22 december – de dag na de winterzonnewende – tot en met 6 januari, de dag van Driekoningen of Epifanie.

De teksten stellen je in staat je te bezinnen op de esoterische betekenis van het kerstfeest en van de kerstperiode. Door je aandacht daarop te richten schep je een ontvankelijkheid voor een bijzonder spiritueel proces: de lichtgeboorte in jezelf. Dat kerstwonder is het ontwaken en werkzaam worden van het goddelijke in je. Dat is het begin van een volstrekt nieuwe spirituele weg die nooit eindigt.

De kerstvakantie heeft in de Engelse taal een betekenisvolle benaming: holidays. Dat betekent letterlijk ‘heilige dagen’, dagen die je kunt beschouwen als een geschenk om je te richten op heling in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het zijn dagen waarin je ‘leeg’ mag zijn van je gebruikelijke beslommeringen, zodat je vervuld kunt worden van helende krachten. Het woord vakantie is afgeleid van het woord ‘vacant’ dat ‘leeg’ betekent terwijl het woord ‘heilig’ verwant is aan ‘heel, heel zijn’.

Volgens meerdere tradities staan de kosmische poorten “tot het goddelijke” wijd open in de periode van 24 december tot en met 6 januari. Er wordt wel gesproken over de Kerstnacht en de twaalf heilige nachten die daarop volgen tot Driekoningen of Epifanie. Dit idee is niet gebaseerd op historische gebeurtenissen van ruim tweeduizend jaar geleden, maar op kosmische processen.

Spirituele ontwikkelingsgang

Waar komt het idee van die 12 nachten vandaan? Lang voordat het christendom in Europa kwam, vierden Germaanse en Keltische volkeren na de winterzonnewende een midwinterfeest (of joelfeest) dat soms 11 dagen en 12 nachten duurde. Dat was precies het verschil tussen 12 omlopen van de maan om de aarde in 29,5 dagen (354 in totaal) en de 365 dagen die de aarde nodig heeft om één keer rond de zon te draaien: 365 – 354 = 11 dagen (en 12 nachten).

Het getal twaalf drukt onder andere volheid en volledigheid uit. Denk aan de 12 tekens van de dierenriem, de 12 uren van de dag en van de nacht. Denk ook aan de 12 stammen van Israël, de 12 discipelen van Jezus en de 12 ridders van de Tafelronde. Twaalf is het product van drie en vier: 3 x 4 = 12.

De twaalf heilige nachten kunnen worden gezien als stadia van een spirituele ontwikkelingsweg zoals deze symbolisch wordt aangeduid in onder andere de twaalf uren van het Nuctemeron van Apollonius van Tyana, de twaalf werken van Hercules en de dertien boetezangen in het Evangelie van de Pistis Sophia.

Drie wordt in vele tradities gezien als een goddelijk getal, terwijl vier wordt beschouwd als een aards getal. Zo beschouwd houdt het getal 12 dus zowel het aardse als het goddelijke in zich besloten.

Ook de mens heeft zowel het aardse als het goddelijke in zichzelf. De mens zoals wij die kennen is weliswaar een manifestatie van het goddelijke, maar is zelf niet goddelijk en zal dat ook nooit worden. Ons stoffelijke lichaam zal eens sterven. Het fysieke lichaam is stof en zal tot stof terugkeren.

Brug tussen eeuwigheid en tijd

Diverse wijsheidsstromingen spreken over een onsterfelijk goddelijk beginsel dat in iedere mens sluimerend aanwezig is en dat erop wacht om te ontwaken en werkzaam te worden. Op basis van dat ontwaakte en werkzame goddelijke principe kan de mens een brug worden tussen eeuwigheid en tijd. Het gaat er niet om dat wij in de eeuwigheid komen, maar dat het onvergankelijke in ons tot leven komt. Dat is de kern van alle gnostieke leringen en ook van het esoterisch christendom: de mens is een tweevoudig wezen.

De dagteksten met de beschouwingen zijn geïnspireerd op geselecteerde hoofdstukken uit het Aquarius Evangelie. Dat is een boek dat Levi Dowling publiceerde in 1908, en dat weer in druk in de Nederlandse taal beschikbaar is.

Het Aquarius Evangelie is gekozen omdat het de essentie van het innerlijke christendom bijzonder krachtig en zuiver weergeeft. Innerlijk christendom wordt ook wel oorspronkelijk christendom, esoterisch christendom of gnostiek christendom genoemd. Het gnostieke christendom plaatst het goddelijke in de mens, het uiterlijke christendom verklaart dat het goddelijke uitsluitend buiten de mens is. Bovendien is er in het Aquarius Evangelie aandacht voor andere wereldreligies, die allemaal aspecten tot uitdrukking brengen van wat we de ‘universele wijsheidsleer’ kunnen noemen.

Diverse onderzoekers hebben op basis van steekhoudende argumenten betoogd dat het Aquarius Evangelie en de evangeliën in de Bijbel historisch gezien niet juist zijn. Waarschijnlijk hebben ze gelijk. Voor ons doet dat er niet toe, want de verhalen zijn wel vol van diepere betekenis. En dat zal in de loop van dit programma steeds duidelijker worden.

Als je verdere verdieping zoekt over bepaalde onderwerpen in de beschouwingen, kun je klikken op links die in de teksten zijn opgenomen. Dat doorklikken kun je het beste pas doen nadat je eerst de hele tekst hebt gelezen of beluisterd. De links in de teksten verwijzen naar blogs of boeken die dieper ingaan op het genoemde onderwerp.

Gerichtheid

We raden aan om de dagtekst uit het Aquarius Evangelie te lezen vlak voor het slapen gaan en bijbehorende toelichting de volgende dag vlak na het opstaan. Zo eindig en begin je iedere dag met gerichtheid en openheid. Je neemt het verhaal mee in je slaap, waar het onbewust bronnen van innerlijk weten kan openen. En de beschouwing kun je gedurende de dag meedragen in je hart.

De slaap is het meest heilzaam als het nachtbewustzijn zich kan verheffen in een gebied waar het gewone waakbewustzijn niet kan volgen.

De slaap van het lichaam wordt de nuchterheid van de ziel is een diepzinnig woord van Hermes Trismegistus. Door gerichtheid op het innerlijk kan de rust van het lichaam de vrijheid van de ziel worden. De ziel vindt in de tijdruimtelijke natuur geen plaats om te rusten. Zij begeeft zich tijdens de slaap naar die plaats die in het beweeg van de vele tegenstellingen niet kan worden gevonden; de tempel van de stilte.

In die gewijde plaats wordt zij gevoed met de essence van hoger menselijk leven en ontvangt de rijke leringen van universele wijsheid.  Bij het ontwaken zal de ziel de innerlijke zekerheid daarvan overdragen aan de lichamelijke mens en zo kan de slaap een zegen zijn voor hen die zoeken naar waarheid.

We wensen je een inspirerende kerstperiode.

BELUISTER SPIRITUELE TEKST 1 VOOR 22 DECEMBER AVOND

 

7 thoughts on “22-12 Beschouwing 1

 1. Jes Jespers

  Ontwaken door te gaan slapen? Gedurende de dag is er een mentaal bewustzijn dat ‘waakbewustzijn’ wordt genoemd. Doordat er in een dagbewustzijn veel wordt gedagdroomd wordt dit waakbewustzijn ook wel ‘wakende slaap’ genoemd.

  ‘Ontwaken’ betekent dus letterlijk dat we ‘uit het waakbewustzijn moeten wakker worden’. Om de tijdruimtelijkheid te kunnen verlaten zullen we ‘arm van geest moeten worden‘ zo houdt Christus ons dat voor in de Bergrede. In deze ‘arm van geest’ staat zijn wij al vanZelf als we in een staat van AANDACHT zijn, niet via de geest doch vanuit de stilte die (ook in diepe slaap) in ons is het Licht van Bewustzijn schenken aan waar we onze aandacht op richten. In een staat van Aandacht zijn houdt in dat je helder (stille geest) tegenwoordig bent, je in het Nu bent dat niet tot de tijd maar tot de tijdloze eeuwigheid behoort.

  Trismegistus heeft gelijk dat ‘ergens een nachtje over slapen nieuwe inzichten brengt’, maar out of the ‘tijdruimtelijke box’ inzichten, waaronder gnosis, kunnen ontvangen in een heldere staat van tegenwoordigheid, de staat voorbij het denken, die staat van AANDACHT, is wel zo efficiënt en effectief. De wijsheid en kennis wordt door de lawaaiige geest voor ons verborgen gehouden en het enige wat we moeten leren is ‘arm van geest te worden’ om die kennis te kunnen gaan’ontdekken’

  Hoe leert het Gouden Rozenkruis ons die eeuwige kennis in ons te ontdekken?

  Reageren
  1. André de Boer

   Dank je wel voor je aanvulling Jes. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat aandacht in het waakbewustzijn essentieel is om innerlijk te ontwaken. Met alleen slapen komen we er niet! We zijn geïncarneerd om vooral in de fysieke werkelijkheid aanwezig te kunnen zijn en te leren daar bewust te denken, te voelen, te willen en te handelen, geïnspireerd door het eeuwigheidsbeginsel in ons, de roos des harten.

   Je vraag ‘Hoe leert het Gouden Rozenkruis ons die eeuwige kennis in ons te ontdekken?’ is bijzonder belangrijk. Die vraag is echter niet zomaar in enkele zinnen te beantwoorden. In feite gaat het hele online-programma Spirituele Kerst daarover. En ook alle andere online-programma’s op deze website en alle uitgaven van Rozekruis Pers daarover. Dat alles is nog maar een fractie van wat er nog meer over kan worden gezegd. Het gaat echter niet om het vele uiterlijke weten, maar om het aanboren van het innerlijke weten. In video 2 in de email van 23 december met de titel Is een spiritueel pad in de wereld van vandaag mogelijk? wordt je vraag mogelijk enigszins beantwoord.

   De uitspraak van Hermes Trismegistus De slaap is de nuchterheid van de ziel is veel verstrekkender dan ergens een nachtje over slapen. Ook hier geld dat het niet zozeer gaat om uiterlijk weten, maar om begrip en innerlijk ervaren.

   Reageren
   1. Marian

    Het mooie is dat dag en nacht, waken en slapen elkaar aanvullen en samenwerken tot nieuw, hoger bewustzijn. Gedurende de dag doen we ervaringen op en kan er, als we echt wakker zijn, bewust nieuw inzicht in ons vrijkomen. Gedurende de nacht wordt onze ziel verbonden met en gevoed door de gnostieke wijsheid die aansluit bij de ervaringen van de dag. Met nieuw inzicht staan we vervolgens op en gaan de nieuwe dag aan. Waken en slapen zijn dan als in en uitademen in spiralengang omhoog.

    Reageren
 2. Jes Jespers

  André, fijn je weer als gesprekspartner te mogen begroeten, ik heb je gemist! Het was niet mijn bedoeling om Trismegistus badinerend af te doen, het is een wijsgeer die ook ik respecteer. Waar hij en wij het over hebben is de vraag: Hoe tot ons Zelf te komen? Dat dit tot ons Zelf komen bij alle mensen en mischien zelfs alle levende schepselen al vanZelf in diepe slaap gebeurt is een fenomenale ontdekking, elk mens ontvangt elke nacht opnieuw die genade, voeding en inzichten om hem te helpen op zijn tijdpad. Morgen praten we verder over dat spirituele pad dat mogelijk geen pad is.

  Reageren
  1. André de Boer

   Wederzijds Jes. De komende twee weken heb ik gereserveerd om het online programma Spirituele Kerst te promoten en op deze website in te gaan op reacties van deelnemers.

   De levende ervaring vindt altijd plaats in het nu als er sprake is van aandacht en bewust zijn. De veranderingen die in het bewustzijn van de mens en in zijn hele stelsel optreden als er sprake is van aandacht, doorlopen een bepaald proces in de tijd. Daarom wordt er gesproken over een pad. Maar dat is natuurlijk een metafoor die behulpzaam kan zijn, maar ook kristalliserend, beperkend en inkapselend kan werken. Dat doet me denken aan volgende uitspraak van Ulrich Libbrecht die is opgenomen in beschouwing 4 van ‘Mysteriën van Tao’:

   ‘Het Chinese woord voor Tao is: weg. Opgepast: Tao is geen bestrate weg die daar weg ligt te wezen, ook als niemand erop loopt. Tao is de weg die een vogel door de lucht tekent: vogel weg, weg weg! Je weg rolt dus achter je als een loper op; daarom kan je niet terug’

   Mysteriën van Tao en de Daodejing, p. 40

   Reageren
 3. Alida Pekelharing

  Dank u wel weer voor deze bijzondere teksten, geweldig.
  André zegt: ‘De levende ervaring vindt altijd plaats in het nu als er sprake is van aandacht en bewust zijn’. Inderdaad, dat ervaar ik het vaakst als ik in bed lig en lig te mijmeren over bv. constellaties in het heelal of over aspecten uit de mythologie. Ware eye-openers, die ik gewoonlijk overdag door de hectiek van de dag niet tot nauwelijks krijg. Daarom koester ik mijn mijmeruurtjes.

  Vriendelijke groeten,

  Alida.

  Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *