De School van het Rozenkruis – het Lectorium Rosicrucianum – moderne geestesschool die aansluit bij de impuls van de klassieke rozenkruisers

 

In alle grote wijsheidstradities is het beeld aanwezig dat er één bron is van leven, wijsheid en liefde. Deze bron heeft vele namen: de Ene, Tao, Brahma, de Onkenbare, Schepper, Vader-Moeder, God. De School van het Gouden Rozenkruis – internationaal bekend als het Lectorium Rosicrucianum – wordt gevormd door mensen die deze bron in zichzelf ontdekken, zich er door laten voeden en veranderen, en die dit geluk graag met anderen willen delen.

De School van het Rozenkruis is een non-profit organisatie richt zich op het bevorderen van spirituele bewustwording en vernieuwing. Zij is gesticht in 1924 in Haarlem in Nederland en beschikt nu over meer dan tweehonderd vestigingen in ongeveer veertig landen. Haar geschiedenis is uitgebreid beschreven door Peter Huijs in zijn boek Geroepen door het wereldhart (2008, hardback, 455 pagina’s).

Het Lectorium Rosicrucianum is een moderne geestesschool die wortelt in een oeroude traditie van mysteriescholen, die aansluit bij de impuls van de klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw, en die zich vooral baseert op het gnostiek-christelijke en hermetische gedachtegoed. De oprichters – J. van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990) – hebben tientallen boeken geschreven die worden uitgegeven door Rozekruis Pers in Haarlem.

Steeds worden nieuwe initiatieven ontplooid om belangstellenden, leden en leerlingen van nu mogelijkheden te bieden om een door de geest bezielde mens te worden: boeken, tijdschriften, online-programma’s, lezingen, thema-bijeenkomsten, symposia, cursussen, tempeldiensten en conferenties. Voor jeugd en jongeren van 6 t/m 18 jaar bestaat er een uitgebreid jeugdwerk waarin vier leeftijdscategorieën worden onderscheiden.

Wil je meer weten over de School van het rozenkruis of de weg van geest-ziele-ontwikkeling? Ga dan naar www.rozenkruis.nl en geef je e-mail door om regelmatig waardevolle informatie te ontvangen. Uiteraard ben je van harte welkom op de activiteiten die in vele plaatsen worden georganiseerd.

SCHIJF JE IN VOOR NIEUWSBRIEVEN OP WWW.ROZENKRUIS.NL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *