Cursus Rozenkruis en Gnosis 2020 – 5 webinars + serie van 9 bijeenkomsten van het Gouden Rozenkruis in 12 plaatsen


DOWNLOAD SYLLABUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (korte versie, pdf, 28 A4)

GRATIS WEBINARS ‘ROZENKRUIS EN GNOSIS’ 2020 OP DINSDAGAVOND 20.00 – 21.30 UUR
15 SEPTEMBER (WEBINAR 1), 29 SEPTEMBER (WEBINAR 2), 13 OKTOBER (WEBINAR 3), 10 NOVEMBER (WEBINAR 4), 24 NOVEMBER (WEBINAR 5)

Diep in ons ervaren we een onbestemd weten dat het leven zoals wij dat nu leven niet volledig is. Ergens voelen we aan, intuïtief, dat er een hogere staat van leven mogelijk is. Als een stille roep, als een aanmoediging, klinkt dit weten in ons. Wat nu als we deze roep volgen gaan?

Dat kun je gaan verkennen gedurende tien bijeenkomsten in één van de centrumgebouwen van het Gouden Rozenkruis. De verkenningen Rozenkruis en Gnosis worden ook aangeboden als webinars en leesteksten. De verkenningen hebben niet de intentie om een Rozenkruisersfilosofie over te dragen, maar om met elkaar universele kennis, gnosis, te onderzoeken. Gnosis is echter zo veelomvattend, dat er slechts een klein deel aan de orde kan komen. Dat kan echter al voldoende zijn om in jezelf een proces op gang te brengen. 

Avondcursus in Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Hilversum, Hoorn, Maastricht, Rotterdam en Utrecht: 
dinsdag 20.00 uur: 29 september – 6,13 en 27 oktober – 10,17 en 24 november 2020

Middagcursus in Doornspijk (Noverosa):
dinsdag 14.00 uur: 29 september – 6,13 en 27 oktober – 10,17 en 24 november 2020

Ochtendcursus in Bergen op Zoom, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht:
vrijdag 10.00 uur: 2, 9, 16 en 30 oktober – 13, 20 en 27 november 2020

De kosten bedragen 50 euro voor de 9 bijeenkomsten cursus, inclusief syllabus (contant op eerste of tweede bijeenkomst, geen pin). Inschrijven is noodzakelijk in verband met de beperkte beschikbare ruimte.

Welke onderwerpen komen aan bod?  

Introductie verkenningen Rozenkruis en Gnosis

Verkenning 1: De verbinding tussen Rozenkruis en Gnosis
‘De glorie van God is onaantastbaar’

 • Wat is gnosis?
 • Waar vinden we bronnen van innerlijke wijsheid?
 • Welke beloften liggen er besloten in de symbolen roos, kruis en rozenkruis?

Verkenning 2: Een onsterfelijk beginsel in de mens
‘De mens is een groot wonder’

 • Wat is het doel van het leven van de mens?
 • Wat is in feite de mens?
 • Waartoe is de mens bestemd?

Verkenning 3: De innerlijke roep en opdracht van de mens
‘Iedere desillusie is een gevonden waarheid’

 • Wat drijft de mens tot zoeken naar levensvervulling?
 • Wat is de gnostieke betekenis van de symbolen punt, driehoek, vierkant en cirkel?
 • Wat is de gnostieke opdracht van de mens?

Verkenning 4: Mens en microkosmos
‘Eerst komt het natuurlijke en daarna het geestelijke’

 • Waarom wordt de mens een microkosmos genoemd?
 • Bestaat reïncarnatie?
 • Evolueert het menselijke bewustzijn automatisch?

Verkenning 5: Een geopend hart
‘Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent.’

 • Waarom begint iedere authentieke spiritualiteit bij het hart?
 • Wat zijn de gevaren van een louter verstandelijke ontwikkeling?
 • Hoe kan het ware denkvermogen tot ontwikkeling komen?

Verkenning 6: Nieuw denken
‘Alles wat aandacht krijgt groeit’

 • Wat zijn gedachten?
 • Waarom is ‘zijn’ minstens zo belangrijk als ‘doen’?
 • Hoe kan de mens positief scheppend werkzaam zijn?

Verkenning 7: Realisatie in het hier en nu
‘Wie ophoudt het vele te vernemen, kan het ene onderscheiden.’

 • Wat is nodig voor het proces van heelwording?
 • Welke bevrijdende drievoudige bezieling kan zich in de mens ontvouwen?
 • Welk viervoudig fundament kunnen we gebruiken als richtsnoer in ons leven?

Verkenning 8: Het pad van transfiguratie
‘Een reis van duizend mijlen begint met de eerste stap’

 • Wanneer kan de mens zijn spirituele reis beginnen?
 • Uit welke fasen bestaat een authentieke spirituele weg?
 • Welke hulp ontvangt de mens bij het gaan op het pad van transfiguratie?

Verkenning 9:
Landelijke afsluiting op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven

Op welke adressen, startdata en tijden worden de verkenningen geven in 2020?

 • Amsterdam, Keizersgracht 123, dinsdag 29 september, 20.00 uur
 • Arnhem, Velperweg 58, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, vrijdag 2 oktober 10.00 uur
 • Den Haag, Bazarstraat 20, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Doornspijk (Noverosa), Badweg 12, dinsdag 29 september 14.00 uur
 • Eindhoven, Dierenriemstraat 4, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Eindhoven, Dierenriemstraat 4, vrijdag 2 oktober 10.00 uur
 • Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Hilversum, Koninginneweg 41, dinsdag 29 september 20.00 
 • Hoorn, Breed 26, dinsdag 22 september 20.00 uur
 • Maastricht, Wijcker Grachtstraat 20, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Rotterdam, Avenue Concordia 102, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Rotterdam, Avenue Concordia 102, vrijdag, 2 oktober 10.00 uur
 • Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, vrijdag 2 oktober 10.00 uur 

Inschrijven is noodzakelijk in verband met de beperkte beschikbare ruimte (klik op de link van de betreffende plaats).

Aanbevolen boeken voor wie zich verder wil verdiepen:

 1. Rozenkruisers toen en nu, € 10,50
 2. Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, € 22,50
 3. Geroepen door het wereldhart, € 29,50

DOWNLOAD SYLLABUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (korte versie, pdf, 28 A4)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *