Video: meditatie en spirituele verlichting

Meditatie is zo wijd verspreid is heeft zoveel verschillende vormen en inhouden dat we het passend vonden om daar vandaag over te praten vanuit het perspectief van over te praten vanuit de gnostieke geestesschool. Want de gnostieke leringen stellen dat van alle levende schepselen alleen wij, als menselijke wezens, tweevoudig zijn, namelijk sterfelijk naar de persoonlijkheid, maar onsterfelijk naar het werkelijke geestelijke wezen, dat sluimert in ieder menselijk wezen. Dit geestelijke wezen, die andere in ons, is opgesloten in onze harten en wacht op bevrijding. Het spreekt tot ons, het spoort ons aan te zoeken naar waarheid. En het is de taak van de sterfelijke mens om zijn innerlijke stem te leren herkennen en deze toe te staan te groeien en rijp te worden. 

Nu we ons bevinden in buitengewoon uitdagende en veranderende omstandigheden zijn er velen die nadenken over onderwerpen als gezondheid, maatschappij, harmonie, geweldloosheid en dergelijke. Volgens het gezichtspunt van het Gouden Rozenkruis kunnen al deze waarden alleen werkelijk gerealiseerd worden op een hoger niveau van het menselijke bestaan, namelijk op het niveau van het onsterfelijke wezen in ons.

Veel mensen voelen dat de oude samenleving verdwijnt, alsof de mensheid een koers heeft ingezet naar een nieuwe, nog onbekende horizon, een nieuwe samenleving. Maar hoe zou zo’n samenleving eruit kunnen zien? Op welk verbindend principe zou zo’n nieuwe samenleving gebaseerd dienen te zijn? Wat is hier het kompas? En natuurlijk, komt meditatie daar de orde? En zo ja, hoe? 

Wat is meditatie nu werkelijk? Het woord meditatie komt van het latijnse woord ‘meditari’, dat contempleren betekent. Maar in onze dagen wordt dit woord veel gebruikt om een oefening aan te duiden voor een bepaalde innerlijke gerichtheid en gewoonlijk is meditatie een praktijk die op een regelmatige wijze wordt herhaald. 

Vanwege de wijdverbreide belangstelling die er vandaag de dag is voor het spirituele pad, zijn er vele methoden van meditatie ontwikkeld. De meeste zijn afkomstig van religieuze tradities die geworteld zijn in zowel westerse als oosterse trtadities. Zo heeft het christendom bijvoorbeeld vanaf de eerste eeuwen van onze jaartelling in bepaalde kerken meditatie toegepast om naar binnen te keren, bijvoorbeeld via een meditatief gebed. De oosterse religieuze traditie is de bron van allerlei vormen van meditatie, zoals de ademhalingsoefeningen van de boeddhisten, het gebruik van mantra’s van de hindoes, mandala’s van de Tibetanen en dans en muziek van de soefi’s. 

Vandaag de dag echter is de religieuze basis van deze methoden naar de achtergrond verdwenen en een meer therapeutische nadruk heeft het overgenomen. Meditatietechnieken worden gepromoot met slogans als ‘voorkom stress en vermoeidheid’, ‘vergroot je creativiteit en energie’ of ‘verkrijg een betere balans tussen lichaam en geest’. 

In de hectiek van het huidige moderne leven is het geen wonder dat mensen kijken naar diverse uitwegen, want vanaf de jeugd worden we overspoeld door alles wat onze zintuigen verleidt en stimuleert en moeten we ons aanpassen aan de eisen van een competitieve maatschappij of aan de zijlijn blijven staan. Zo komt stress tot ontwikkeling en gaat ons lichaam alarm slaan. 

Velen voelen aan dat het antwoord gevonden kan worden in rust en stilte en zoeken daarom verschillende meditatiemethoden die mogelijk een weg bieden om balans in en controle over het dagelijks leven te herwinnen. Want wie wil er niet een vredig leven met een vlotte carrière en een gelukkig gezin? 

Zoals we al hebben aangeduid zijn vele meditatietechnieken ontstaan in spirituele of religieuze tradities die tot doel hadden om het slapende geestelijke wezen in ons te wekken. Dus laten we nu eens kijken hoe de goddelijke wordt geactiveerd. Wanneer de geestvonk in het hart is aangeraakt, is geactiveerd, komt een nieuwe belichaamde ziel tot aanzijn die invloed gaat uitoefenen op het gehele wezen, terwijl de persoonlijkheid nog onder invloed staat van het ego. Deze nieuwe ziel, van nature onsterfelijk, wordt verbonden met de wereld van werkelijke liefde en harmonie, met het oorspronkelijke universum. 

Wanneer deze aanraking plaatsvindt, heel vaak als een gevolg van een gebeurtenis met grote verstorende gevolgen, levenservaringen, beginnen we te luisteren naar de stem van de geestvonk die roept ‘ontwaak, bevrijd jezelf van de bindingen die je gevangen houden in je egocentriciteit’, ‘Kom uit je gevangenis, keer je leven om en luister naar mijn stem. En als deze stem, deze impuls, niet voortdurend een appel op ons doet, zouden we onszelf volledig verliezen in onze aardse toestand zan zijn, in de materie, ondergedompeld in een droom van een aards paradijs. 

2 thoughts on “Video: meditatie en spirituele verlichting

  1. Rita Mertens

    Zeer duidelijke en ook mooie presentatie over het ware mediteren.
    Dank u, Tanja en collega.

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *