14 De slangenvuurdraak, wandkleed en toelichting van naaldkunstenares Truus Waszink uit ‘Draden van licht’

In sommige sprookjes en mythen is de slang verbonden met het kwaad. In andere sprookjes echter is de slang het symbool van oorspronkelijke wijsheid. Aan beide kanten van de vuurdraak op dit kleed zijn slangen zichtbaar. Deze verbeelden twee opstijgende stromen van vuurkrachten in de mens die vanuit het stuitchakra aan weerszijde van het ruggenmergkanaal omhoog gaan langs de etherische chakra’s en elkaar kruisen bij de nek. Zij gaan vervolgens het hoofd binnen. De zon symboliseert het kruinchakra. Een gevaarlijk lichtend vuur ontvlamt door de kortsluiting tussen de tegengestelde polen van deze krachten als deze elkaar raken. 

Het onderwerp van dit wandkleed is het slangenvuur, ‘de kundalini’. Het zijn energieën die inwerken op het bewustzijn en die een grote stap vooruit op de weg naar het Licht teweeg kunnen brengen. Het is verleidelijk hiermee te experimenteren. De hier bedoelde krachten zijn echter afkomstig van een vervaarlijke vuurdraak. Deze is in het midden recht omhoog te zien op die plaats die met het ruggenmergkanaal kan worden geassocieerd. 

Het wordt eenieder ontraden te experimenteren met deze vuurkrachten; een dergelijk experiment kan leiden tot grote achteruitgang in plaats van vooruitgang op de weg naar het Licht en zelfs krankzinnigheid kan ervan het gevolg zijn. Het slangenvuur stelt ook de boom van kennis van goed en kwaad voor, dus onze wereld. Het is deze kennis die omgezet moet worden in de boom des levens, dus in het eenheidsbewustzijn. 

Bron: Draden van licht door Truus Waszink (het boek is helaas uitverkocht)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *