De drie kleurenplaten en teksten uit ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ wandkleden van Truus Waszink uit ‘Draden van licht’

De drie kleurenplaten in het boek Mysteriën en symbolen van de ziel zijn uitsneden uit wandkleden die gepubliceerd zijn in het boek ‘Draden van licht’ van Truus Waszink. Dit fraaie boek van uitgeverij De Morgenster over naaldkunst met een spirituele signatuur uit 2009 is niet meer in druk verkrijgbaar, maar wel tweedehands. Bij elke wandkleed staat een gedicht of toelichtende tekst. Hieronder volgen de drie kleurenillustraties zoals die in ‘Mysteriën en symbolen van de ziel zijn afgebeeld en de bijbehorende teksten.

Eenwording (titelpagina, p. 2 en 3, bewust lichter afgebeeld dan in werkelijkheid)

In ieder mens bevindt zich een verborgen stem van geluk.
Het is de fluisterstem van een ongekend bewustzijn
dat hem laat verlangen naar liefde, vrede en licht.
De mens die door de stille stem van dit pure bewustzijn wordt geraakt,
ontwikkelt zich tot een zoekende mens met een hunkering
naar zijn oorsprong en het doel en de bestemming van zijn leven.
Indien dit bewustzijn groter wordt ontstaat een éénpuntige gerichtheid op dat ‘geluk’.
Dit nieuwe bewustzijn wordt in dit wandkleed voorgesteld door een eenhoorn, die zijn hoorn hierop richt.

De hemelse stad symboliseert net als in de andere wandkleden
de niet te begrijpen kracht die door mensen
God, Licht, Liefde of Zijn wordt genoemd.

Het is deze creatieve kracht die onze oorsprong is
en waarnaar de mens wil terugkeren.
In dit wandkleed stelt de eenhoorn die mens voor,
die onze wereld van materie, vormen en kleur is ontstegen
Hij is daaraan al dan niet letterlijk gestorven
en teruggekeerd naar zijn oorsprong, het Licht.
Hij is er één mee geworden.

De zielevogel (begin van deel 1, p. 19)

Het leven heeft ons veel gegeven
vreugd, liefde en geluk,
maar waar wij zoveel van hielden
nam het ons af en brak het stuk.
Zo onbegrijpelijk, zoveel vragen,
maar nooit een antwoord
op de vraag ‘waarom’.

Verdriet en tranen, scherpe pijn
het lijden van het eenzaam zijn
de twijfels en het gevoel van schuld
en wanhoop die ons hart vervult.

Leven is een harde slijpsteen,
wij de oeroude diamant
De slijpsteen slijpt ons harnas stuk
maar opent vensters naar geluk.

Als eens de steen geslepen is,
zien wij het zuivere Licht,
wijsheid, liefde, wijds gezicht
Dan zullen wij zijn als
het buigzaam holle riet
waardoor het leven blaast
en fluit zijn zachte lied.

Na al die vele levens lang
horen wij des levens stille zang.
Na het duister van de nacht
toont de diamant zijn pracht.

en aan het einde van de weg
stijgt dan omhoog
de witte zielevogel
met inzichtelijk alziend oog.

Tijd en eeuwigheid (begin van deel 2, p. 153)

Wij zijn als mensen diep verbonden met de natuur en al het leven hier op aarde.
De uiterlijke wereld, de wereld van tijd en ruimte zien we in dit wandkleed door in elkaar overlopende afbeeldingen van de vier seizoenen. Deze zijn in een cirkel gearrangeerd.

De innerlijke wereld wordt weergegeven door middel van een vage weergave van een symbolische hemelse stad. Deze stad wordt beschenen door de zon met daarin de maan, een vijfpuntige ster en zeven keer zeven stralen. Zij symboliseren in samenhang met de stad het eeuwige licht.

Het water van het wandkleed is de verbinding tussen tijd en eeuwigheid.
Er zijn 12 witte zwanen in en bij het water te zien. Zeven hiervan hebben een gouden sleutel aan een kettinkje om de hals. Zij die de zeven fasen van innerlijke groei doorlopen hebben, ontvangen de zeven sleutels waarmee zij de poorten van de eeuwige stad symbolisch kunnen openen.

De tijd en de eeuwigheid zijn verder verbonden doordat op het grensvlak van het water en de afgebeelde vier seizoenen een twaalftal vage cirkels zijn aangebracht. Iedere cirkel stelt een maand voor. De bovenste cirkel is een extra dertiende cirkel, de zon met de maan en de ster. De twaalf cirkels stellen ook de twaalf apostelen voor. In deze opvatting verbeeldt de zon de Christuskracht.

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *