Tagarchief: Arnold Stevelink

Het offer van de liefde – het laatste hoofdstuk uit ‘De dertiende’ van Arnold Stevelink

 

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS

Er werd me eens gevraagd iets te schrijven over de strijd van de liefde. Deze vraag is eigenlijk ontstaan omdat ik het proces aanvankelijk zo had geformuleerd: de strijd van de liefde, niet alleen bedoeld als de innerlijke strijd, maar ook de strijd in de hele kosmos. De strijd totdat alles liefde is. Welnu, de liefde kent natuurlijk geen strijd zoals wij die kennen. De liefde kan niet strijden, zij is volmaakt. Ik heb het hier over de liefde die van God uitgaat, die God zelf is; deze liefde is een confrontatie met jezelf. Het is het leren omgaan met een nieuwe emotionele energie die in je stroomt, die in je aanwezig is en die al het oude in je aantast. De liefde is eindeloos geduldig en wacht op je, tot je jezelf aan haar wilt overgeven. Lees verder

Arnold Stevelink over de waarde van citaten in ‘De dertiende, overwegingen op een gnostieke ervaringsreis’

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS

In zijn boek De dertiende, ervaringen op een gnostieke ervaringsreis, dat verscheen in oktober 2021, citeert psycholoog Arnold Stevelink nogal eens teksten van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri, de stichters van de School van het Rozenkruis. Dat doet hij heel bewust omdat hij de waarde daarvan  in de praktijk heeft ervaren. Hieronder volgen vier gedeelten uit het boek waarin dat wordt toegelicht.          Lees verder

Gedeelten over tijd en eeuwigheid uit het boek van Arnold Stevelink met overwegingen op een gnostieke ervaringsreis

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS

Het thema ‘tijd en eeuwigheid’, dat centraal staat op het symposion De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid op zondag 17 oktober in Bilthoven, is te herkennen op diverse plaatsen in het nieuwe boek De dertiende, overwegingen op een gnostieke ervaringsreis van Arnold Stevelink. Hieronder volgen zeven korte fragmenten, met verwijzing naar de paginanummers, en de inhoudsopgave. Lees verder

Wat stilte met je hersenen doet – lezing, stille wandeling en bezinning in Hoorn – dag van de stilte 31 oktober 2021

BESTEL WAT STILTE MET JE HERSENEN DOET

In het kader van de landelijke Dag van de Stilte organiseert het Gouden Rozenkruis in Hoorn op zondag 31 oktober een middag waarin de stilte centraal staat. Het programma start met een openingstekst over de invloed van stilte op onze hersenen. Daarna verzorgt psycholoog en auteur Arnold Stevelink een lezing waarin hij overwegingen op zijn spirituele ervaringsweg deelt. Hij gaat in op zijn inwijdingsweg binnen de School van het Gouden Rozenkruis. Daarna is er een korte stilte wandeling. De middag wordt afgesloten met een korte bezinningstekst over Stilte in de tempel.

Lees verder