Tagarchief: cursus

Rozenkruis en Gnosis 2019 – serie van 9 verkenningen van de School van het Gouden Rozenkruis in 17 plaatsen

DOWNLOAD DE FOLDER ‘EEN REIS NAAR BINNEN’ (PDF, 2 A4)

DWAAL NIET LANGER IN DE PERIFERIE,
MAAR GA LEVEN VANUIT JE DIEPSTE KERN
IN DE KRACHT VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

 • Wat is de bron van alle leven?
 • Waarom ben ik geboren?
 • Wat zou ik hier moeten doen?
 • Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn? Verdwijnt dat ook? Of neemt dat dan juist toe?
 • Zou ik naar de hemel gaan of komt iets van mij misschien weer terug op aarde in een ander lichaam?
 • Wat kan ik doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt?
 • Wat kan doen als ik mijn diepste zelf tot ontplooiing wil laten komen?
 • Hoe kan ik bijdragen aan een algehele geestelijke bewustwording en vernieuwing?

Dit zijn een aantal vragen die aan de orde komen in de serie van acht bijeenkomsten ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’ die vanaf 24 september 2019 van start gaan in 17 centra van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Ze worden besproken vanuit de rijke traditie van het Rozenkruis, waarin mysteriewijsheid uit meerdere culturen is samengebracht en vernieuwd vanuit innerlijk weten. De afsluitende negende bijeenkomst is landelijk en wordt gehouden op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven op zaterdag 1 februari 2020.

De kosten voor deelname bedragen 50 euro voor de 9 bijeenkomsten, inclusief koffie/thee en syllabus. Aan deelnemers wordt het nieuwe boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis van harte aanbevolen.

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

1. Waarom is ‘Rozenkruis en Gnosis’ de belangrijkste serie bijeenkomsten voor belangstellenden van het Rozenkruis? 
Als je nog niet hebt deelgenomen aan de negen verkenningen ‘Rozenkruis en Gnosis’, nodigen we je hierbij van harte uit om dat alsnog te doen. Waarom? Omdat het dé manier is om kennis te maken en vertrouwd te raken met het gedachtegoed van Rozenkruis. Bovendien geeft deelname aan de negen verkenningen je toegang tot drie verdiepende bijeenkomsten, waarna je desgewenst het lidmaatschap van de School van het Rozenkruis kunt aanvragen.

DOWNLOAD DE FOLDER ‘EEN REIS NAAR BINNEN’ (PDF, 2 A4)

2. Welke onderwerpen komen aan bod?  

Verkenning 1: De verbinding tussen rozenkruis en gnosis
‘De glorie van God is onaantastbaar’

 • Wat is gnosis?
 • Waar vinden we bronnen van innerlijke wijsheid?
 • Welke beloften liggen er besloten in de symbolen roos, kruis en rozenkruis?

Verkenning 2: De tweevoudige mens
‘De mens is een groot wonder’

 • Wat is het doel van het leven van de mens?
 • Wat is in feite de mens?
 • Waartoe is de mens bestemd?

Verkenning 3: De innerlijke roep en de opdracht van de mens
‘Iedere desillusie is een gevonden waarheid’

 • Wat drijft de mens tot zoeken naar levensvervulling?
 • Wat is de gnostieke betekenis van de symbolen punt, driehoek, vierkant en cirkel?
 • Wat is de gnostieke opdracht van de mens?

Verkenning 4: Mens en microkosmos
‘Eerst komt het natuurlijke en daarna het geestelijke’

 • Waarom wordt de mens een microkosmos genoemd?
 • Bestaat reïncarnatie?
 • Evolueert het menselijke bewustzijn automatisch?

Verkenning 5: Het geopende hart
‘Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent.’

 • Waarom begint iedere authentieke spiritualiteit bij het hart?
 • Wat zijn de gevaren van een louter verstandelijke ontwikkeling?
 • Hoe kan het ware denkvermogen tot ontwikkeling komen?

Verkenning 6: Het nieuwe denken
‘Alles wat aandacht krijgt groeit’

 • Wat zijn gedachten?
 • Waarom is ‘zijn’ minstens zo belangrijk als ‘doen’?
 • Hoe kan de mens positief scheppend werkzaam zijn?

Verkenning 7: Realisatie in het hier en nu
‘Wie ophoudt het vele te vernemen, kan het ene onderscheiden.’

 • Wat is nodig voor het proces van heelwording?
 • Welke bevrijdende drievoudige bezieling kan zich in de mens ontvouwen?
 • Welk viervoudig fundament kunnen we gebruiken als richtsnoer in ons leven?

Verkenning 8: Het pad van transfiguratie
‘Een reis van duizend mijlen begint met de eerste stap’

 • Wanneer kan de mens zijn spirituele reis beginnen?
 • Uit welke fasen bestaat een authentieke spirituele weg?
 • Welke hulp ontvangt de mens bij het gaan op het pad van transfiguratie?

Verkenning 9:
Landelijke afsluiting op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven

3. Op welke adressen, startdata en tijden worden de verkenningen geven in 2019?
In het najaar van 2019 worden ze georganiseerd in de onderstaande plaatsen

 1. Alkmaar, Oudegracht 114, start start op vrijdag 25 oktober, 10.00 – 12.00 uur
 2. Amsterdam, Keizersgracht 123, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 3. Arnhem, Velperweg 58, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 4. Arnhem, Velperweg 58, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 5. Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 6. Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 7. Den Haag, Bazarstraat 20, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 8. Den Haag, Bazarstraat 20, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 9. Doornspijk, Badweg 12, start op dinsdag 24 september, 14.00 – 16.00 uur
 10. Eindhoven, Dierenriemstraat 4, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 11. Eindhoven, Dierenriemstraat 4, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 12. Enschede, Lasondersingel 188, start op maandag 30 september, 20.00 – 21.30 uur
 13. Gent, Lindenlei 12, start op woensdag 2 oktober, 20.00 – 22.00 uur
 14. Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 15. Haarlem, Zakstraat 8, start op dinsdag 24 september 2019, 20.00 – 22.00 uur
 16. Haarlem, Zakstraat 8, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 17. Hilversum, Koninginneweg 41, start op dinsdag 24 september 2019, 20.00 – 22.00 uur
 18. Hoorn, Breed 26, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 19. Leuven, Mechelsestraat 80, start op woensdag 2 oktober, 20.00 – 22.00 uur
 20. Maastricht, Wycker Grachtstraat 20, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 21. Rotterdam, Avenue Concordia 102, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 22. Rotterdam, Avenue Concordia 102, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 23. Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, start op dinsdag 1 oktober, 20.00 – 22.00 uur
 24. Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, start op vrijdag 4 oktober, 10.00 – 12.00 uur

DOWNLOAD DE FOLDER ‘EEN REIS NAAR BINNEN’ (PDF, 2 A4)

4. Hoe zijn de verkenningen tot stand gekomen?
De basis voor de verkenningen die nu bekend staan als ‘Rozenkruis en Gnosis’ is zo’n zeventig jaar geleden gelegd, maar de inhoud en de werkwijze zijn in de loop van de jaren steeds aangepast aan de eisen van de tijd. Daarin gaat het niet alleen om beproefde filosofische ideeën die een machtig perspectief bieden, maar vooral ook om de praktijk in het dagelijkse leven, dat door een ruimer mens- en wereldbeeld in een heel ander licht komt te staan. In de syllabus zijn meerdere citaten opgenomen uit boeken van Rozenkruis Pers.

5. Hoe is zijn de verkenningen Rozenkruis en Gnosis georganiseerd en hoe kan ik inschrijven?
Vanaf september 2019 zullen 24 series van 9 verkenningen van start gaan in 15 plaatsen in Nederland en 2 plaatsen in België (Gent en Leuven). In sommige steden worden ze zowel op vrijdagochtenden als op dinsdagavonden gehouden. De kosten voor deelname aan de negen bijeenkomsten bedragen 50 euro. Dit is inclusief syllabus en koffie/thee.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN NEDERLAND

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN BELGIË

Eerste inleiding van de negendelige cursus ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’

MELD JE AAN VOOR DE NEGEN VERKENNINGEN ‘ROZENKRUIS EN GNOSIS’

Op dinsdagavond 24 september en vrijdagochtend 27 september 2019 start in meerdere plaatsen een serie van negen bijeenkomsten met de titel Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning . 

Lees verder

Citaten uit boeken van Rozenkruis Pers, opgenomen in de syllabus van de cursus ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’

In de syllabus van de serie van negen verkenningen  Rozenkruis en Gnosis (die vanaf 24 september 2019 van start gaat in 17 plaatsen) staan meerdere citaten uit boeken die worden uitgegeven door Rozekruis Pers. Deze zijn hieronder weergegeven. Lees verder

Nieuw licht op Leonardo da Vinci – cursus van drie dinsdagmiddagen op de Volksuniversiteit Den Bosh

MEER LEZEN EN AANMELDEN VOOR DE CURSUS

Op donderdag 2 mei 2019 is het de 500ste sterfdag van Leonardo da Vinci. Voor de Volksuniversiteit Den Bosch is dit aanleiding om een cursus op drie dinsdagmiddagen in februari en maart 2019 aan te bieden, waarin drie docenten nieuw licht laten schijnen op deze geniale schilder.

De Da Vinci Code kennen betekent nog niet dat we de code hebben om Da Vinci te kennen. Neem alleen al het eenvoudige feit dat hij Lees verder

Cursus ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’ in de Bibliotheek Middelburg start op vrijdagavond 16 november

Oriënteer je op de universele inwijdingsweg zoals die beschreven is door de legendarische Egyptische wijze Hermes Trismegistus door deel te nemen aan de vierdelige cursus/verdiepingskring ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’ van de School van het Gouden Rozenkruis. De bijeenkomsten duren twee uur en bestaan uit een inleiding en een gedachtewisseling daarover. In Middelburg worden de cursusavonden wekelijks gehouden in de openbare bibliotheek vanaf vrijdagavond 16 november, 20.00 – 22.00 uur, Kousteensedijk 7.  Lees verder

Begin van de syllabus van de cursus ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’, gehouden in 16 plaatsen in Nederland

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN DE SYLLABUS VAN DE CURSUS

 

HOOFDSTUK 1: NIEUW BEWUSTZIJN

“Maar wat is de wijsheid van God? Zij is het goede en het schone en de gelukzaligheid en alle deugd en de eeuwigheid. De eeuwigheid vormt de wereld tot een orde, door de materie te doordringen met onsterfelijkheid en duurzaamheid. Het ontstaan van de materie is afhankelijk van de eeuwigheid, zoals de eeuwigheid zelf weer afhankelijk is van God.”

(Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 2:11-13)

Als je de titel tot je laat doordringen – Mysteriën van God, kosmos,mens – kunnen allerlei vragen opkomen. God, kosmos en mens, dat omvat toch alles? Niet alleen het zichtbare, maar ook het onzichtbare, niet alleen ons leven, maar feitelijk alle leven. Het leven dat aan de ene kant zo bekend voor ons is, en dat aan de andere kant ook Lees verder

Citaten uit de syllabus van de cursus ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’, van de cursusreeks ‘De Innerlijke Bron’

KLIK VOOR DE VIJFDELIGE CURSUS ‘MYSTERIEN VAN GOD, KOSMOS, MENS’

Van september tot en met november 2018 wordt op veertien plaatsen in Nederland de vijfdelige cursus/verdiepingskring ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’ verzorgd door de School van het Gouden Rozenkruis. Deze sluit aan bij het gelijknamige gratis online-programma in dezelfde periode en bij het nieuwe boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken. Hieronder volgen twaalf citaten uit de syllabus van de cursus, die wordt verstrekt aan Lees verder