Tagarchief: de stem van het rozenhart

Het hart als beginpunt voor spirituele ontwikkeling – beluister of lees bezinning 7 van het Gouden Rozenkruis

 

bezinning 1bezinning 2bezinning 3bezinning 4bezinning 5bezinning 6bezinning 7bezinning 8bezinning 9bezinning 10bezinning 11bezinning 12

Namens de Internationale School van het Gouden Rozenkruis heten wij u van harte welkom op deze bezinning over de mysteriën van het hart, getiteld : ‘Het hart als beginpunt voor spirituele ontwikkeling’. Als opening lezen wij enkele woorden uit  het zevende boek van Lees verder

Het harmonische hart – hoofdstuk 8 uit ‘De stem van het rozenhart, woorden uit de tempel’

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART, WOORDEN UIT DE TEMPEL

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis organiseerde op woensdag 17 maart 2021 het webinar met bezinning en gesprek met de titel In het midden zijn alle beelden. Iedere geestelijke ontwikkeling begint in het hart. In het hart, letterlijk en figuurlijk het centrum van je wezen, kan de geest ‘ontvonken’, kunnen geestelijke krachten binnenkomen. Het hart is, als het ware, de poort waardoor geestelijke energie in het bloed kan stromen. Energie die de beelden van een nieuw menszijn – als kracht en inspiratie – in zich meedragen. In de Chinese wijsheid van de Daodejing, omschrijft Lao Zi het in strofe 21 zo: In het midden zijn alle beelden. Het onderstaande hoofdstuk 8 uit het boek De stem van het rozenhart, woorden uit de tempel kon dienen als voorbereiding voor het webinar.

‘Het hart’ met een kleine letter noemen wij het stoffelijke hart; ‘het Hart’, met een hoofdletter het harmonische hart. Het Lees verder

In het midden zijn alle beelden – bezinning van het Gouden Rozenkruis over het menselijke hart

Laten we vandaag onze aandacht richten op het mysterie van het hart. Jan van Rijckenborgh, één van de grondleggers van de School van het Gouden Rozenkruis, zegt hierover: ‘Eigenlijk staat alles wat we met betrekking tot het hart moeten weten in de heilige taal’. En, dat is ook zo. Op verschillende plekken in de heilige taal wordt bijvoorbeeld gesproken over het rein maken van het hart. Over het belang van een zuiver en stil geworden hart, over het belang van een zuiver en stil geworden hart want Lees verder

De stem van het rozenhart – woorden uit de tempel van het Gouden Rozenkruis – de nacht van de ziel

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART

Het is met veel vreugde dat de Rozekruis Pers ‘De Stem van het Rozenhart’ uitgeeft, waarvan de inhoud in samenwerking met het Lectorium Rosicrucianum is ontwikkeld. Deze bundel is samengesteld uit diensten en voordrachten, die bij verschillende gelegenheden in de tempel van het Gouden Rozenkruis werden gehouden. Woorden die universeel zin en een bijzondere atmosfeer met zich meebrengen. Woorden ook die appelleren aan een, mogelijk nog onbestemd, verlangen bij iedere zoekende mens. Zij geven een impuls van herkenning; zij trachten indrukken en inzichten weer te geven, die zijn opgedaan op de weg van wezenlijke verandering en vrijmaking van de mens en zijn bewustzijn.

Lees verder

13 – DE EENHEID DIE LIEFDE IS – Fragmenten ter bezinning – De stem van het rozenhart

 

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Ons hart is geworteld in het licht van Christus. In dit licht vindt ieder zichzelf terug. In dit licht zuivert ieder zichzelf van verdeeldheid. De mogelijkheid tot het beleven van eenheid is allen van boven af gegeven. Werkelijk een eenheid vormen en eenheidsbeleving komt van onderen op tot stand. Dat gaat niet vanzelf, het is een actief gebeuren van Lees verder