Tagarchief: Etty Hillesum

Eckhart nu – tien visies op Meester Eckhart door 10 auteurs

BESTEL ECKHART NU, TIEN VISIES OP MEISTER ECKHART

Meister Eckhart (1260-1327), een van de grootste middeleeuwse mystici, staat volop in de belangstelling. Zijn preken en traktaten worden intensief gelezen, niet alleen door theologen en filosofen, maar ook door een steeds groter publiek van leken. Nederlandse auteurs als Simon Vestdijk, Etty Hillesum en C.O. Jellema hebben zich diepgaand met Eckhart beziggehouden. Filosofen als Schopenhauer en Heidegger lieten zich inspireren door de man die meende dat we ‘God moeten bidden om van God leeg te worden’. Lees verder

Met deze slanke vulpen – gedeelten uit het dagboek en brieven van Etty Hillesum – symposion Licht en tegenlicht

BESTEL LICHT EN TEGENLICHT

Deze zevende bijdrage in het kader van de zomerserie Historische vernieuwers in de Nederlanden is gewijd aan Etty Hillesum, schrijver van negen dicht beschreven cahiers in een klein, moeilijk leesbaar handschrift. Zij ziet niet alleen de zonnige kanten van het leven, maar even goed de misère en de groeiende terreur, maar in een vrijwel continue dialoog met zichzelf en met haar omgeving komt zij telkens tot inzichten die de werkelijkheid in een ander, vaak tijdloos perspectief plaatsen. 

Hieronder volgt de toespraak met teksten van Etty Hillesum die Marjan Uljée heeft gehouden op het symposion ‘Licht en tegenlicht’ van Stichting Rozenkruis, en die integraal is opgenomen in de gelijknamige uitgave van de Symposionreeks, nummer 27.   Lees verder

Etty Hillesum, onvermoeibare godzoekende – artikel van Dick van Niekerk in LOGON 2020 nummer 3

DOWNLOAD LOGON 2020-3

’Men hoeft zijn onrust en treurigheid niet te verstoppen,’ schreef Etty Hillesum op 11 juni 1943, ‘men moet ze dragen en verdragen, maar men moet zich er niet zo geheel aan overgeven.’ Het is een prachtig citaat uit haar oorlogsdagboek, dat zeker van toepassing is voor een tijd van crisis, zowel toen als nu. Hieronder volgt de integrale tekst van een artikel dat Dick van Niekerk schreef voor LOGON 2020 nummer 3. Lees verder

Aandacht voor acht historische vernieuwers in de Nederlanden in juli en augustus 2020

In de zomermaanden juli en augustus 2020 zal in de wekelijkse nieuwsbrieven van Pentagram boekwinkel aandacht worden besteed aan ‘Historische vernieuwers in de Nederlanden’. Het gaat om acht markante personen die een positieve invloed hebben uitgeoefend op de Nederlandse cultuur in de vorm van wetenschap, kunst en religie: Jeroen Bosch, Dirck Volkertszoon Coornhert, Cornelis Drebbel, Gerbrand Adriaansz. Bredero, Jan Amos Comenius, Baruch Spinoza, Etty Hillesum en Gilles Quispel. Al die personen uit de vaderlandse geschiedenis , die een waardevolle bron van inspiratie kunnen zijn voor hedendaagse spiritualiteit, zijn besproken op één van de vele symposia die Stichting Rozenkruis heeft verzorgd, en waarvan de symposionboekjes worden uitgegeven door Rozekruis Pers.  Lees verder

Korte citaten uit ‘Het verstoorde leven’, dagboek van Etty Hillesum

BESTEL HET VERSTOORDE LEVEN

Etty Hillesum (1914-1943), geboren in een Nederlands-joodse familie, kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. In haar beroemde dagboek ‘Het verstoorde leven’  verwoordt ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie en absurditeiten van de Tweede Wereldoorlog. Hieronder volgt een verzameling van korte citaten uit haar werk.  Lees verder