Tagarchief: gnostieke mysteriën

De mysteriën van de dertiende eoon – hoofdstuk 27 van ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Wij hebben u in de voorgaande hoofdstukken een van de merkwaardigste en belangrijkste mysteriën onthuld uit de leer der transfiguratie. Hierdoor kon u duidelijk het wezen en de gevolgen van de tweede siderische geboorte voor u zien.

Wie de eerste fase van het werkelijke pad, de fase van ik-verbreking, in de genade van de roos te volbrengen weet – in heilbegeren en zelfovergave – heeft het magnetische stelsel van de gewone natuur, dat hem regeert en dirigeert, in het hoofdheiligdom verbroken. Zulk een mens is van stonde aan een Lees verder

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – hoofdstuk 7 van ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Alvorens onze bespreking over de Pistis Sophia voort te zetten is het noodzakelijk u een uiteenzetting te geven over de aard en het wezen van een magnetisch veld. Er wordt zo dikwijls gesproken over het magnetische veld van het nieuwe leven en over dat van de gewone natuur en in de geestesschool wordt u zo bij herhaling bepaald bij veelsoortige magnetische invloeden en de gehele Universele Leer dient zo geheel in samenhang te worden gezien met magnetische krachten en daaruit te worden verklaard, dat het een gebiedende eis is dat iedere leerling begrijpt waarover wij spreken wanneer zulk een magnetisch veld ter sprake komt en dat hij zich daarvan een voorstelling kan maken.

Vooral in een bestaansperiode als de onze, waarin allerlei gebeurtenissen slechts uit magnetische invloeden kunnen worden verklaard, moet het Lees verder

De meester van de steen – hoofdstuk 10 van ‘De gnostieke mysteriën’ van de Pistis Sophia

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Wij hebben besproken dat het wezen van de trigonum igneum op het vlammende, lichtende gewaad van de nieuwe ziel doelt. Een gewaad waarvan de Pistis Sophia zegt dat het licht daarvan bestaat uit drie soorten: schitterend – voortreffelijk – uitmuntend. Wil er van werkelijke bevrijding sprake zijn, van transfiguratie, dan moet de kandidaat allereerst over deze nieuwe zielemantel de beschikking hebben.

Deze nieuwe mantel kan geweven worden op de basis van het oeratoom, de roos des harten. Wie aanvangt met Lees verder

Vijf boeken van J. van Rijckenborgh met gnosis of gnostiek in de titel

Jan van Rijckenborgh (1896-1968), stichter van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis, was een rozenkruiser en hermetisch gnosticus. De 35 boeken van zijn hand die vermeld staan in Concordantie, trefwoorden en begrippenregister gaan in feite allemaal over gnosis. Gnosis (of innerlijk weten, kennis van het hart, de kennis van het goddelijke) begeleidt de mensheid al gedurende haar hele ontwikkelingsweg op aarde. Gnosis wekt een nieuw bewustzijn dat leidt tot het ontwaken van de geest. De bovenstaande vijf boeken van hem hebben het woord gnosis of gnostiek ook in hun titel. Hieronder volgen korte beschrijvingen. Lees verder

De fundamentele verontrusting van de mens met een werkzame geestvonk

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia behandelt het eerste van de zes boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia uit de oudheid. De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te ervaren. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens. Hieronder volgt een gedeelte uit hoofdstuk 3 waarin Jan van Rijckenborgh schrijft over de fundamentele verontrusting. 

Wanneer de moderne Geestesschool van het Rozenkruis u tot tevredenheid, tot innerlijke rust heeft gebracht, in de staat waarin u zich nu bevindt, dan is uw rozelaar in de verzorgingskas van Lees verder