Tagarchief: Hello Radio Spirituality

Elly Nooyen in radio-interview over haar boek ‘Weg in Tao’

BELUISTER HET RADIO INTERVIEW MET ELLY NOOYEN

BESTEL WEG IN TAO

We gaan in gesprek met Elly Nooyen. Zij is auteur en lid van het Gouden Rozenkruis. Onlangs is haar nieuwste boek verschenen genaamd Weg in Tao, de kunst van innerlijke alchemie. Daarover gaan we met haar in gesprek.

De Daodejing heeft in de Chinese beschaving eeuwenlang een groter rol gespeeld. De kernachtige tekst is relatief kort – 81 paragrafen – en het is opmerkelijk dat Lees verder

Dick van Niekerk in radio-interview over Coornhert: de eerste denker des vaderlands

BELUISTER RADIO-INTERVIEW MET DICK VAN NIEKERK

BESTEL COORNHERT, LICHT IN EUROPA (HARDBACK)

BESTEL E-BOOK

Dick van Niekerk – neerlandicus, redacteur van de Rozekruis Pers en onderzoeksjournalist. Onderwerp: Coornhert – Licht in Europa, van Jan Peter Burger. Een zeer interessant boek over Coornhert, waarin hij als eerste de diepere betekenis peilt van Coornhert als gnosticus, denker en invloedrijk moraalfilosoof. Hij laat zien hoe Coornherts tegendraadse denken als het ware geïmpregneerd is in de geschiedenis van het ontstaan van Amsterdam en van de Nederlandse natie.

Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) kwam met een optimistische lichtboodschap van zelfverwerkelijking. Hij achtte de mens in staat om een toestand van zelfonthechting en gehele zondeloosheid te bereiken. Hij zag dat als de Lees verder

Olette Luitwieler in radio-interview over haar gedichtenbundel ‘Zonder mij’

BELUISTER HET RADIO-INTERVIEW MET OLETTE LUITWIELER

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN ‘ZONDER MIJ’ (PDF)

BESTEL ‘ZONDER MIJ’

Olette Luitwieler – coach transformatie en auteur bij De Morgenster (onderdeel van Rozekruis Pers). Onderwerp: Zonder mij – Bespiegelingen over leven in eenheid. Dit is een mooie gedichtenbundel waarvan ze aangeeft dat dit niet door haar geschreven is, maar als het ware door haar heen gekomen. Bespiegelingen over leven in eenheid, en deze verbazingwekkende en pakkende zinnen zijn het begin van een waterval. Een stortvloed van dergelijke overpeinzingen vol innerlijke beweging golft over je heen, die je als lezer nu eens verrassen, dan weer ontroeren en dan weer stil maken. Lees verder

Jan Brinkert in radio-interview over zijn vertaling van ‘De verborgen Rozentuin’ van Mahmoed Shabistari

BELUISTER HET RADIO-INTERVIEW MET JAN BRINKERT

BESTEL DE VERBORGEN ROZENTUIN

Jan Brinkert – ambachtelijk edelsmid en leerling van het Gouden Rozenkruis. Onderwerp: De verborgen rozentuin – in naam van God de barmhartige de mededogende. Een gedichtenbundel van de Perzische soefi-dichter Mahmoed Shabistari, die in 1688 naar het Westen is gekomen en die Jan Brinkert vanuit het Engels heeft vertaald. Er is niet veel bekend over deze dichter uit de 14e eeuw. Hij zou een leerling zijn geweest van Ibn Arabi, die bekend staat als de “Grootste Sheikh” – al-Sheikh al-Akbar- van het soefisme. Lees verder

Eric op ’t Eynde over zijn artikel ‘Abstract en concreet’ in LOGON in een interview met Hello Radio Spirituality

BELUISTER HET RADIO-INTERVIEW MET ERIC OP ‘T EYNDE

BESTEL LOGON 2021 NUMMER 2 (OOK GRATIS TE DOWNLOADEN ALS PDF)

We gaan het hebben over abstract en concreet in spirituele zin, en gaan daarover in gesprek met Eric op ’t Eynde. Hij heeft het artikel Abstract of contreet, werken en verwerkelijken geschreven dat is gepubliceerd in een uitgave van het Logon magazine (LOGON 2021-2) van het Gouden Rozenkruis. Lees verder