Tagarchief: LOGON

Heidenröslein: gedicht over een roos op de heide van Goethe op muziek gezet door Schubert – artikel uit Logon 2021-4

 

Een lied gebaseerd op een gedicht van Goethe en op muziek gezet door Schubert. Johann Wolfgang (von) Goethe, geboren in 1749, waarschijnlijk Duitslands grootste en veelzijdigste dichter en schrijver, werd blijvend beroemd met zijn boek Faust, een universeel dichtwerk waarin alles naast het uiterlijke ook een innerlijke, geestelijke betekenis heeft.

Dat dit meesterwerk voor verschillende componisten een Lees verder

Een grotere werkelijkheid als aanzicht van het goddelijke – essay van Frans Spakman in Logon 2021-4

Nu de ontgrenzing naar een grotere werkelijkheid zich in kosmische zin aan het menselijk bewustzijn voordoet, kan de vraag gesteld worden wat zich daarin – in die grotere werkelijkheid – als aanzicht van het goddelijke, als ‘gezicht van God’ kan tonen voor de pelgrim op het pad van zelfverwerkelijking.

Van belang is daarbij vanuit een principieel gnostieke basis te schouwen, de noodzakelijk vernieuwende etherische kracht van de Christus als kerngegeven te hanteren en moderne geestelijke inzichten te plaatsen in het licht van de wezenlijk verhogende frequenties van de Aquariusstraling voor een ontwakend zielebewustzijn. Daarbij gaat het tevens om het leren van ‘lessen’ aangaande houding en inzichten van onze kosmische vrienden en het alert zijn op inbreuken van kosmische tegenoverwegers. Verrassend moderne ‘technologie’ kan daarbij een stimulans vormen, mits wij bereid zijn het oude denken, dat cultuurbepaald is in profijtelijke zin, los te laten: willen we op enigerlei wijze toch ‘winst’ genereren, dan lopen we dood in de poort van Saturnus. Lees verder

Cirkels van geluid – artikel van Winnie Geurtsen uit Logon 2021-3

DOWNLOAD LOGON 2021-3 (PDF, 76 PAGINA’S)

BESTEL HET TIJDSCHRIFT LOGON 2021-3 OP PAPIER

NEEM EEN (PROEF)ABONNEMENT OP LOGON

GA NAAR HET ENGELSTALIGE ARTIKEL OP LOGON.MEDIA

Een gedachte van Rudolf Steiner. Waar het de mens niet mogelijk is geestelijke substantie de aarde in te laten stromen, daar volbrengen de herkauwers met als vertegenwoordigster de koe deze taak.` Waar het de mens niet mogelijk is vergeestelijkte aarde-energie de geestelijke wereld binnen te brengen, wordt deze taak door de vogelwereld met als vertegenwoordiger de adelaar volbracht.

Er is nog maar nauwelijks een glimpje dageraad aan de horizon, als van heel ver weg het geluid komt. De eerste merel doet zijn gezang horen: de nacht is voorbij, het zonlicht komt! Al snel klinkt er een Lees verder

Arnold Hendrik (Nol) de Hartog – Ankie Hettema in Logon 2021-3 over deze theoloog, predikant en hoogleraar

DOWNLOAD LOGON 2021-3 (PDF, 76 PAGINA’S)

LEES OP ISSUU.COM (BLADEREN)

BESTEL HET TIJDSCHRIFT LOGON 2021-3 OP PAPIER

NEEM EEN (PROEF)ABONNEMENT OP LOGON

Nol de Hartog (1869-1938) wordt wel de ‘weerbare christen’ genoemd. Hij trad met zijn denkbeelden buiten het gangbare orthodoxe denken en dat riep van meerdere kanten tegenstand op. Zijn christelijke collega’s en mede-theologen verweten hem te ver buiten de officiële leer te gaan. Beschuldigingen moest hij weerleggen. Daarnaast deinsde hij er niet voor terug debatten te voeren met leiders en vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging. En niet alleen met hen.

Tijdens een protestbijeenkomst in de oude RAI tegen de opkomende nazi’s en NSB’ers sprak hij zijn gedachten uit over het leven. Zijn zoon, de Lees verder

De wilde iris – De Amerikaanse dichter Louise Glück – artikel uit Logon 2021-2

BELUISTER MEER GEDICHTEN IN DE SERIE POËZIE VAN HART TOT HART

DOWNLOAD LOGON 2021-2 (PDF, 76 PAGINA’S)

LEES OP ISSUU.COM (BLADEREN)

BESTEL HET TIJDSCHRIFT LOGON 2021-2 OP PAPIER

NEEM EEN (PROEF)ABONNEMENT OP LOGON

De bovenstaande video is de vijfde van een serie van tien video’s in de serie ‘Poëzie van hart tot hart’ die ontwikkeld zijn door het Gouden Rozenkruis. De gedichten die worden voorgedragen zijn een uitnodiging om naar binnen te keren, naar boven te strekken, op onderzoek te gaan, de beweging te vertragen. Verstilling, bezinning, inspiratie….Niet uitleggend, niet verklarend, vertrouwend dat de lezer het kan herkennen. Hieronder volgt een artikel uit Logon 2021-2 over de Amerikaanse dichteres Louise Glück waarin haar gedicht ‘De wilde iris’ uit de video wordt besproken.

BELUISTER MEER GEDICHTEN IN DE SERIE POËZIE VAN HART TOT HART

Lees verder