Tagarchief: Pinksteren

De innerlijke beleving van de jaarfeesten – beluister of lees bezinning van het Gouden Rozenkruis

 

LEES OVER HET SYMPOSIUM OVER TIJD EN EEUWIGHEID OP ZONDAG 17 OKTOBER 2021

 

Welkom bij bezinning 9 van het Gouden Rozenkruis. Deze keer willen wij ons bezinnen op de innerlijke beleving van de jaarfeesten. Reeds vele miljoenen jaren gaat de mensheid door diepe ervaringen heen, teneinde opnieuw een reis te kunnen aanvangen. En het uiteindelijke doel van die reis is de terugkeer tot het goddelijke geestveld. Dat is het oorspronkelijke levensveld van de mens. Reeds miljoenen jaren wordt vanuit dit geestveld gepoogd de mensheid te bewegen haar hoge roeping te vervullen, namelijk het bewerkstelligen van transfiguratie. Deze transfiguratie maakt het levensstelsel geschikt voor opname in het goddelijke geestveld. De mogelijkheid daartoe is organisch in elk mens aanwezig en is gelegen in het denkvermogen, dat daartoe tot volle ontplooiing moet worden gebracht. Lees verder

Ik wil het water naar de zee zijn – tekst van het lied van Pinksterlied van Stef Bos voor Pinksterviering 2019

Het onderstaande lied van Stef Bos werd tijdens de viering van Pinksteren van PKN (Protestantse Kerk in Nederland) op zaterdag 8 juni 2019 in Bolsward (uitgezonden door KRO-NCRV, zie bovenstaande video)) gecombineerd met het bekende pinksterlied ‘Geest van hierboven’ dat werd gezongen door het jongerenkoor Samen op weg uit Houten.

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de Lees verder

Het Pinksterfeest in drie tekstgedeelten van Z.W. Leene uit ‘De vuurgloed van de ontstijging

BESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

1. De gouden ster

O, Pinksterfeest van innerlijke groei,
wanneer de tempel wel is toebereid
en een gebroken en onzeker leven
zijn fundament krijgt in Gods eeuwigheid!

Wanneer de geest de tempel wijdt tot woon
van deze vlam, die uit de Lees verder

Gratis online-programma Spirituele Pinksteren van 16 t/m 23 mei 2021

DOWNLOAD SPIRITUAL EASTER AND PENTECOST (FREE PDF)

BESTEL HET BOEK SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

  1. zondag 16-05, Geest, ziel en lichaam één laten worden, beschouwing 1, spirituele tekst 1, schilderij 9, muziek 9
  2. maandag 17-05, Liefde voor alles en allen, beschouwing 2, spirituele tekst 2, schilderij 10, muziek 10
  3. dinsdag 18-05, Deel krijgen aan de eeuwigheid, beschouwing 3, spirituele tekst 3, schilderij 11, muziek 11
  4. woensdag 19-05, De transfiguratie aanschouwen, beschouwing 4, spirituele tekst 4, schilderij 12, muziek 12
  5. donderdag 20-05, Het licht van de wereld volgen en zijn, beschouwing 5, spirituele tekst 5, schilderij 13, muziek 13
  6. vrijdag 21-05, Zelfinwijding op basis van zelfautoriteit, beschouwing 6, spirituele tekst 6, schilderij 14, muziek 14
  7. zaterdag 22-05, Opgetrokken worden in een ander gebied, beschouwing 7, spirituele tekst 7, schilderij 15, muziek 15
  8. zondag 23-05, Vervuld worden van de heilige geest, beschouwing 8, spirituele tekst 8, schilderij 16, muziek 16

Het gratis online-programma ‘Spirituele Pinksteren’ wordt gehouden van zondag 16  t/m zondag 23 mei 2021. Abonnees van de gratis  Lees verder

Gebeurtenissen op de dag van Pinksteren, hoofdstuk 182 van Het Aquarius Evangelie

 

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

Toen nu de dag van het pinksterfeest was gekomen, was Jeruzalem vol met vrome joden en proselieten van vele landen. De christenen waren allen in volstrekte harmonie bijeen. En terwijl zij in stil gebed verzonken waren, hoorden zij een geluid als het verwijderd rommelen van een komende storm.

Een vlammend licht verscheen en velen dachten, dat het gebouw in brand stond. Twaalf bollen, die op vuurballen leken, vielen van de hemel – één bol voor elk teken van de gehele cirkel van de hemelen, en op het hoofd van iedere discipel verscheen een bol van vlammend vuur. En iedere bol zond Lees verder