Tagarchief: woorden uit de tempel

Het harmonische hart – hoofdstuk 8 uit ‘De stem van het rozenhart, woorden uit de tempel’

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART, WOORDEN UIT DE TEMPEL

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis organiseerde op woensdag 17 maart 2021 het webinar met bezinning en gesprek met de titel In het midden zijn alle beelden. Iedere geestelijke ontwikkeling begint in het hart. In het hart, letterlijk en figuurlijk het centrum van je wezen, kan de geest ‘ontvonken’, kunnen geestelijke krachten binnenkomen. Het hart is, als het ware, de poort waardoor geestelijke energie in het bloed kan stromen. Energie die de beelden van een nieuw menszijn – als kracht en inspiratie – in zich meedragen. In de Chinese wijsheid van de Daodejing, omschrijft Lao Zi het in strofe 21 zo: In het midden zijn alle beelden. Het onderstaande hoofdstuk 8 uit het boek De stem van het rozenhart, woorden uit de tempel kon dienen als voorbereiding voor het webinar.

‘Het hart’ met een kleine letter noemen wij het stoffelijke hart; ‘het Hart’, met een hoofdletter het harmonische hart. Het Lees verder

13 – DE EENHEID DIE LIEFDE IS – Fragmenten ter bezinning – De stem van het rozenhart

 

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Ons hart is geworteld in het licht van Christus. In dit licht vindt ieder zichzelf terug. In dit licht zuivert ieder zichzelf van verdeeldheid. De mogelijkheid tot het beleven van eenheid is allen van boven af gegeven. Werkelijk een eenheid vormen en eenheidsbeleving komt van onderen op tot stand. Dat gaat niet vanzelf, het is een actief gebeuren van Lees verder